Hedret av kongen

Professor Geir Selbæk ved alderspykiatrisk forskningssenter på Sanderud er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris for 2018. Prisen ble overrakt av Hans Majestet Kongen.

Selbæk får prisen for sin forskning på sammenhengen mellom legemiddelbruk og symptomforløp, et arbeid som er tatt inn i nasjonale og internasjonale retningslinjer.
– Det er en stor ære å motta prisen. Det gir både anerkjennelse, oppmerksomhet og vil nok styrke min posisjon som forsker, sier han.

 

Illustrasjonsfoto
Hedret: Hans Majestet Kongen overrakte Demensforskningsprisen til professor Geir Selbæk. Prisen består av 200.000 kroner som skal komme forskningen til gode, og et grafisk blad. (Foto: Paal Audestad)

 

Brukermedvirkning

Geir Selbæk er i sitt arbeid svært opptatt av brukermedvirkning i demensforskningen, noe mange har sett på som umulig med pasienter som har demens.
– Det er ikke alle som tenker at personer med demens kan ha en stemme og faktisk mene noe om forskningen. Det er jo dem og deres diagnose forskningen dreier seg om, sier Selbæk, som har merket en holdningsendring i samfunnet den senere tiden der kunnskapen og åpenheten øker.
– Særlig dette med å ta personer med demens på alvor, er noe jeg ser har endret seg. Det gjelder også meg selv. Jeg har lært mye. Det å jobbe tett på de personene som er rammet, gjør noe med deg.  Du kan ikke lese deg til det. Selv folk som har jobbet i årevis med tematikken demens skjønner ikke hva det handler om, før de har møtt enkeltmenneskene, mener Selbæk.

Optimist

Etter mange års arbeid med mennesker med demens, og forskning på sykdommen, er Selbæk optimistisk med tanke på framtiden for mennesker med diagnosen.
– Jeg er optimistisk og realistisk. Å finne en kur mot sykdommen kan ikke være det eneste målet. Vi kommer stadig lengre i forskningen, men vi må jobbe på flere områder, sier han, og trekker fram åpenhet om sykdommen og en bedre hverdag for de som rammes.
– Like viktig som å løse demensgåten, er det å jobbe for bedre forebygging, behandling og oppfølging, sier Selbæk.


Han leder flere store forskningsprosjekter som blant identifiserer risikofaktorer for demens, måler effekt av kommunale omsorgstiltak, samt ser på koblingen mellom depresjon og demens. Gjennom det ambisiøse studiet Trial-Dem ønsker Selbæks forskningsgruppe å etablere en internasjonal database for å se hvordan risikofaktorer gjennom et livsløp påvirker risikoen for demens. I HUNT 4 vil Selbæk og andre kartlegge reell forekomst av demens i Norge, noe som vil få stor betydning blant annet for planlegging av helse- og omsorgstjenester.