I normal drift etter norovirus

Den medisinske sengeposten ved SI Gjøvik der det var påvist smittsom omgangssyke (norovirus) er tilbake i normal drift.

Sykehuset Innlandet gikk 8. mars ut med en oppfordring til besøkende ved SI Gjøvik om å utføre nøye håndhygiene, etter at det var funnet symptomer på norovirus på den ene medisinske avdelingen.

Fulgte rutiner

Flere tiltak ble satt i verk for å ivareta pasienter og pårørende på sengeposten og for å begrense smittefaren til andre avdelinger. Tiltakene ga god effekt, og avdelingen har vært tilbake i normal drift siden 13. mars. Til sammen ble ti pasienter syke, samt fire fra personalet.

– Vi har rutiner for slike situasjoner, og personalet har gjort en kjempeinnsats for å ivareta pasientene på best mulig måte og å begrense smittefaren. De som jobber på avdelingen, sykehusets smittevernsykepleiere, portørtjenesten, forsyning, kjøkkenet og renhold har alle bidratt til at vi raskt fikk kontroll over situasjonen, sier avdelingssjef Anne Kristine Fagerheim Skaug ved Medisinsk avdeling SI Gjøvik.

Håndhygiene

Avdelingen har vært tilbake i normal drift siden 13. mars og er åpen for besøkende etter vanlige retningslinjer. Situasjonen gir imidlertid anledning til en generell oppfordring om håndhygiene ved sykehusbesøk.

– Som et generelt pasientsikkerhetstiltak, oppfordrer vi folk om å benytte spritdispensere ved innganger eller i korridorene når de besøker sykehuset. God håndhygiene er et enkelt og effektivt tiltak for et godt sykehusmiljø, sier Fagerheim Skaug.

Enkel veiledning om håndhygiene (Lenke til Folkehelseinstituttets nettsider)

Illustrasjonsfoto.

(Illustrasjonsfoto: Sykehuset Innlandet HF)