Kongsvinger er nå en del av Ahus

Med en symbolsk nøkkeloverrekkelse ble det fredag 1. februar markert at ansvaret for pasientbehandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen i Kongsvingerregionen nå er overført fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus.

På samme tidspunkt ble alle ansatte i divisjon Prehospitale tjenester med arbeidssted Kongsvinger overført til Oslo universitetssykehus HF. AMK Oslo har overtatt koordinering av ambulanser i Kongsvingerregionen.

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet overleverte den symbolske nøkkelen til administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

- Vi har hatt et godt samarbeid med våre nye medarbeidere i forberedelsene. Nå skal vi jobbe oss enda bedre sammen og vurdere nøye hvordan vi best fordeler pasienter og pasienttilbud i framtiden, med sikte på å gi et best mulig tilbud til pasientene, sa Mæland til en for anledningen trang og velfylt vestibyle på sykehuset i Kongsvinger.