Konstituert fagdirektør

Benedicte Thorsen-Dahl er konstituert i stillingen som fagdirektør i Sykehuset Innlandet etter Toril Kolås.

Thorsen-Dahl har siden august i år hatt stillingen som assisterende divisjonsdirektør for Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet.

Hun er utdannet lege med spesialisering i psykiatri, og kom til Sykehuset Innlandet fra stillingen som medisinskfaglig rådgiver og enhetsleder for pasientsikkerhet i Avdeling for fag og kvalitet ved Diakonhjemmet sykehus.

Der var hun også stedfortredende fagdirektør.

Benedicte Thorsen-Dahl konstitueres i stillingen som fagdirektør i Sykehuset Innlandet ut året.

Bilde av konstituert fagdirektør, Benedicte Thorsen-Dahl.
Benedicte Thorsen-Dahl er konstituert fagdirektør i Sykehuset Innlandet.