Martin Aasbrenn disputerer

Irritabel tarm og overvekt

Lege ved sykehuset på Gjøvik, Martin Aasbrenn, disputerer 19. oktober for sin doktorgrad om irritabel tarm-syndrom blant pasienter med sykelig overvekt.

Irritabel tarm-syndrom er en veldig vanlig lidelse som gir mye plager for pasientene. Ifølge tidligere forskning er irritabel tarm mer utbredt hos personer med alvorlig fedme.

– I forskningsarbeidet ønsket vi å se nærmere på hvorfor det er slik, sier Aasbrenn. Studien viser at irritabel tarm-syndrom ved fedme ofte er relatert til kosthold og psykiske plager.

– Ved endring til små, hyppige måltider fikk pasientene mindre symptomer, forteller han. Resultatene tyder også på at irritabel tarm-syndrom ved fedme ikke er forårsaket av betennelse eller endringer i tarmens bakterieflora.

I doktorgradsarbeidet er også en mulig ny diagnostisk test for irritabel tarm undersøkt.

– Det viste seg dessverre at den ikke klarte å skille godt nok på pasienter med og uten irritabel tarm, sier Aasbrenn.

Etter disputasen i oktober vil han det neste år fortsette forskningsarbeidet, og se nærmere på irritabel tarm-syndrom etter fedmekirurgi, og hvordan genetiske faktorer påvirker responsen på operasjon.

Aasbrenn ønsker å takke pasienter ved fedmepoliklinikken på Gjøvik og de ansatte ved sykehuset for godt samarbeid i forskningsarbeidet.

Disputas

Tid

19. oktober kl. 12:15

Sted

Auditorium 1/3 Eureka, Bygg H, Teknologiveien 22, NTNU Gjøvik 

Bedømmelseskomite

1. opponent: Overlege Hans Törnblom

2. opponent: Professor Gülen Arslan Lied

Professor Anne K. Jonassen, NTNU

Leder av disputas

Førsteamanuensis Tonette Røstelien

Veiledere

Professor Per Grønaas Farup, NTNU og Sykehuset Innlandet

Professor Stian Lydersen, NTNU

Prøveforelesning

Tema

”Oppsummering av resultater som fremkommer i diettintervensjonsstudier hos pasienter med overvekt og fedme.
 Hvilken betydning har studiedesign for disse resultatene?”

Tid

19. oktober kl. 10:15

Sted

Auditorium 2/3 Eureka, Bygg H, Teknologiveien 22, NTNU Gjøvik