Nasjonal helseøvelse

I høst er Norge vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture og i år er den nasjonale helseøvelsen samordnet med NATO-øvelsen. Øvelsene vil i hovedsak pågå i Oppland, Hedmark, Trøndelag og Møre og Romsdal.

I forbindelse med NATO-øvelsen, har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt at også helsesektoren skal øve og at nasjonal helseøvelse i 2018 skal være samordnet med Trident Juncture. Gjennom nasjonal helseøvelse har helsevesenet en unik mulighet til å trene sammen med Forsvaret, NATO og frivillige organisasjoner.

Tynset - 26. oktober

På Tynset skal det øves på å redde liv og gi helsehjelp når mange er skadd (masseskade), å gi helsehjelp til evakuerte, samt beredskapsledelse. Hovedtema på øvelsen er masseskade.

Øvelsen på Tynset blir en fullskalaøvelse der både kommunale helsetjenester, sykehus, politi, brann- og redningstjeneste, frivillige organisasjoner, Forsvaret og NATO deltar.

Elverum - 6. november

På Elverum øves det på å redde liv og gi helsehjelp når mange er skadd (masseskade), å gi helsehjelp til evakuerte, samt beredskapsledelse.

Hovedtema på øvelsen er CBRN-e, som er en fellesbetegnelse som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E).
Øvelsen i Elverum blir en fullskalaøvelse der både kommunale helsetjenester, sykehus, politi, brann- og redningstjeneste, frivillige organisasjoner, Forsvaret og NATO deltar.

Praktiske konsekvenser

Dersom du har time hos helsetjenesten eller har fått innkalling til sykehuset, skal du møte som avtalt.

Les mer om NATO-øvelsen