Ny assisterende divisjonsdirektør

Ane Kaurstad er ansatt i vikariat i stillingen som assisterende divisjonsdirektør i divisjon Gjøvik-Lillehammer.

Kaurstad er anestesilege og har bred erfaring innen prosjekt, kvalitetsforbedring og endringsarbeid både i divisjon Gjøvik-Lillehammer og på foretaksnivå.

Jeg er svært glad for at vi får med oss Ane Kaurstad på laget. Hun har inngående kjennskap til det kliniske arbeidet, og har et stort engasjement for forbedringsarbeid. Gjennom ulike forbedringsprosjekter har hun opparbeidet et stort kontaktnettverk både i og utenfor Sykehuset Innlandet, sier divisjonsdirektør Kari Mette Vika.

Vikariatet som assisterende divisjonsdirektør har vært utlyst. Stillingen har vært vakant etter at Kari Mette Vika ble konstituert som divisjonsdirektør etter Hege Lundrings avgang i mars i år.

Ane Kaurstad tiltrer stillingen 1. november.


Bilde av nytilsatt assisterende divisjonsdirektør Ane Kaurstad

Anestesilege Ane Kaurstad er ansatt i vikariat i stillingen som assisterende divisjonsdirektør i divisjon Gjøvik-Lillehammer.