Ny direktør for medisin og helsefag

Ellen Henriette Pettersen er ansatt som direktør for medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet. Pettersen har vært konstituert i stillingen siden 30. januar. Da kom hun fra stillingen som avdelingssjef for kirurgi ved sykehuset på Lillehammer.

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard er fornøyd med å beholde Pettersen i sin stab.

– Hun er en dyktig leder som finner løsninger og forstår klinikkens utfordringer og behov, samtidig setter hun pasienten først. Hun vil få en sentral posisjon i arbeidet med å utvikle Sykehuset Innlandet videre, sier Andersgaard.

Pettersen har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og spesialiserte seg i generell kirurgi og urologi i 2010. I tillegg til å ha jobbet ved SI Lillehammer har hun tidligere jobbet både ved SI Hamar, SI Gjøvik og Akershus universitetssykehus. I 2015 ble hun tildelt Sykehuset Innlandets lederpris.

Pettersen ser frem til å fortsette arbeidet hun har begynt på.

– Sykehuset Innlandet møter over 2000 pasienter hver dag. Vi skal møte alle med god kvalitet i dag og i årene som kommer. I en virksomhet med mye fokus på aktivitet og drift blir det en viktig oppgave å legge til rette for ytterligere forbedring av kvaliteten på all pasientbehandling i foretaket. Det vil jeg sørge for i samarbeid med svært mange dyktige medarbeidere i hele Oppland og Hedmark, sier Pettersen.

Direktør for medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet har en viktig rolle i arbeidet med å sikre et godt, fremtidsrettet og likeverdig helsetilbud for befolkningen i Innlandet. Hovedoppgavene til stabsområdet hun får ansvaret for er medisin og helsefag, forskning, utdanning, IKT, e-helse og innovasjon. Pettersen tiltrer stillingen fra dags dato.

Divisjonsdirektør Gjøvik-Lillehammer

Ansettelsen av ny direktør for divisjon Gjøvik-Lillehammer vil bli avsluttet og gjort kjent i løpet av få dager.

 

Se oppdatert søkerliste her