Ny divisjonsledelse Gjøvik-Lillehammer

Hege Lundring er ansatt som divisjonsdirektør for divisjon Gjøvik-Lillehammer. Den nyopprettede stillingen ble utlyst på nyåret. Kari Mette Vika blir assisterende divisjonsdirektør i den nye divisjonen.

Lundring kommer fra stillingen som administrerende direktør for LHL-klinikkene. Hun har bred ledererfaring, i tillegg til utdanning som lege med spesialitet i gynekologi og fødselshjelp.

Fra 2009 til 2011 var hun avdelingssjef for gyn/føde-avdelingen ved sykehuset på Elverum. Hun har også lang erfaring fra Akershus universitetssykehus, der hun har praktisert som lege, overlege og senere divisjonsdirektør for Kvinneklinikken.

– Det har vært en grundig og omfattende ansettelsesprosess, og jeg er svært glad for at Hege Lundring har takket ja til å bli en del av Sykehuset Innlandets ledergruppe. Hun er en dyktig og erfaren leder som kan bidra til faglig utvikling og tettere samarbeid mellom sykehusene i foretaket, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

Kari Mette Vika er i dag divisjonsdirektør på Gjøvik. Hun blir assisterende divisjonsdirektør i den nye divisjonen. 

– Vika er en ansvarsfull og engasjert leder som kjenner Sykehuset Innlandet godt og jeg er glad for at hun fortsetter i den nye divisjonen, sier Andersgaard.

Det var totalt 11 søkere til stillingen som direktør for divisjon Gjøvik-Lillehammer.

Hege Lundring tiltrer stillingen som divisjonsdirektør i Sykehuset Innlandet til høsten.