Ny divisjonsledelse på Tynset

Oddbjørn Øien er konstituert som divisjonsdirektør i divisjon Tynset. Stein Tronsmoen er innvilget permisjon fra stillingen for å bli heltidspolitiker.

Øien er i dag fagsjef i divisjonen og har tidligere vært både fast ansatt og konstituert i stillingen som divisjonsdirektør. Øien er utdannet lege fra universitetene i Oslo og Trondheim og har blant annet praksis som lege fra sykehusene i Volda og på Tynset. Han har også vært fastlege i Tynset kommune.

– Oddbjørn kjenner sykehuset på Tynset veldig godt og jeg er trygg på at han vil lede divisjonen på en god måte framover. Jeg er glad for at han har tatt denne utfordringen, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard i Sykehuset Innlandet HF.

Stein Tronsmoen har fått innvilget permisjon fra stillingen som divisjonsdirektør for å bli heltidspolitiker i Innlandet fylkeskommune.