Ny ledelse ved SI Kongsvinger

Dagny Sjaatil har valgt å trekke seg tilbake fra divisjonsdirektørstillingen ved SI Kongsvinger. Hege Gjessing tar over som konstituert divisjonsdirektør fra 10. oktober. 

​Hege Gjessing har erfaring fra flere sykehus i regionen og kommer nå fra Helse Sør-Øst RHF, hvor hun har jobbet med pasientsikkerhet og kvalitet. 

Dagny Sjaatil vil ha en rolle i prosjektet som skal forberede overføring av tilbudene i Kongsvingerregionen til Akershus Universitetssykehus.

- Med denne løsningen sikrer vi både en faglig dyktig leder i rollen som divisjonsdirektør, samtidigs som vi får benyttet Sjaatils erfaring i det viktige arbeidet med endret foretakstilhørighet, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.