Nye nettsider

Sykehuset Innlandet har fått helt nye internettsider. Sykehuset er dermed en del av den nye, felles nasjonale nettløsningen som nå involverer alle sykehus i landet. – Dette er en del av pasientens helsetjeneste på nett, sier viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum.

​Målet er at de nye nettsidene skal gjøre det enklere for pasienter og pårørende å finne informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling.

Felles løsning

Utviklingen av sidene er et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet og de fire helseregionene. Målet har vært å samle alle helseforetak på én nasjonal plattform, som en videreutvikling av den offentlige helseportalen helsenorge.no.

– Vi vet at pasienter og pårørende bruker internett for å finne informasjon, og de nye nettsidene setter pasienten i fokus. Sidene er funksjonelle og fungerer fint også på mobil og nettbrett, som blir stadig viktigere i folks hverdag, sier Bugge Mjærum. Hun håper nettsidene blir et godt verktøy som også helsepersonell kan henvise til i dialogen med pasientene.

Pasientene har bestemt

Helsedirektoratet har gjennomført grundige analyser av hvilken informasjon folk ønsker fra sykehusets nettsider. På bakgrunn av dette er det tatt utgangspunkt i det pasientene er mest opptatt av, nemlig informasjon om sykdom og behandling.

Sykdomsinformasjon ligger på helsenorge.no, mens all informasjon rundt behandling skal ligge på sykehusets nettsider. Sidene er bygd opp slik at informasjonen sys sammen uten at leseren ser det. Det betyr at informasjon fra helsenorge.no vises direkte på Sykehuset Innlandet sine sider.

Nasjonale tekster

I tillegg til å hente tekster og innhold fra helsenorge.no skal sykehusene i hele Norge dele informasjon. Behandlingsinformasjonen på de nye nettsidene skal produseres på tvers av helseforetakene. Alt skal kunne deles mellom sykehusene, til beste for pasienten.

– Det betyr at den generelle behandlingsinformasjonen blir laget et sted, og så kan hvert enkelt sykehus flette fellesinformasjonen sammen med den lokale informasjonen de ønsker å ha med. Dette vil forenkle oppdateringsarbeidet, og forhåpentligvis gi tydeligere og mer ensartet informasjon om det som er tilnærmet like behandlinger ved ulike sykehus, sier Bugge Mjærum.

På de nye nettsidene finnes også informasjon om fag, forskning, samhandling, kompetansetjenester og andre oppgaver i sykehuset, akkurat som før.