Øistein Hovde disputerer

Seksjonsoverlege og førsteamanuensis Øistein Hovde disputerer 16. desember i Oslo, for sin doktorgrad om temaet dødelighet og kreftutvikling hos pasienter med tarmsykdommene ulcerøs colitt og Crohns sykdom.

I doktorgradsarbeidet har Hovde sett på om det er økt dødelighet hos pasienter med disse sykdommene, om det er forskjeller i dødsårsaker, og om pasientgruppen har lik eller ulik tendens til å få kreftsykdommer sammenlignet med friske kontrollpersoner.

      Ulcerøs colitt og Crohns sykdom medfører plager for pasientene, men medfører ikke forhøyet dødelighet, slår seksjonsoverlege og førsteamanuensis Øistein Hovde fast i sitt doktorgradsarbeid.

Studien

Øistein Hovde har jobbet med disse pasientgruppene i en årrekke.

– Tematikken for doktorarbeidet var naturlig da jeg har hatt stor interesse av både diagnostikk, behandling og prognose for pasienter med ulcerøs colitt og Crohns sykdom. Det er også viktig for pasienter, pårørende og behandlere å vite mest mulig om hva pasientene, som ofte er relativt unge når de får diagnosen, kan forvente seg når de skal leve med en slik diagnose, sier Hovde.

Forskningsarbeidet har pågått i fire norske fylker, og inkludert pasienter som har hatt diagnosene i 20 år.

– Studien konkluderer med at disse pasientene lever like lenge som friske kontrollpersoner, men at mannlige pasienter med ulcerøs colitt har en noe forhøyet kreftrisiko enn menn med Crohns sykdom, kvinner med ulcerøs colitt og friske personer, forteller Hovde.

Vil vite mer

Et overraskende funn i studien er at det er tre ganger så mange både i gruppen med ulcerøs colitt og Crohns sykdom som har gallegangsforandringer sammenlignet med det som var kjent fra før.

– Pasienter med disse sykdommene er utsatt for å få forsnevringer i gallegangene, og funnene viser at forekomsten er større enn det vi trodde på forhånd, forteller Hovde, som ikke tenker å hvile på laurbærene når doktorgraden er forsvart i desember.

– Jeg ønsker å gå videre med forskning på disse relativt hyppige sykdommene, og starter opp en stor norsk undersøkelse, IBSEN III, der målet er å få mer kunnskap om både diagnostikk og behandling. Vi er allerede i gang med et spennende samarbeid med NTNU i Gjøvik når det gjelder diagnostikk av tilstander i tykktarmen. Vi håper også å kunne delta i et europeisk forskningsprosjekt om en tilstand som kalles mikroskopisk colitt. I tillegg håper jeg å kunne ta del i det spennende forskningsarbeidet som pågår på Gjøvik rundt overvektsproblematikk, sier Hovde.

 

Disputas

Tid
Fredag 16.12.2016 kl. 13.15

Sted
Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Bedømmelseskomite

1. opponent
Professor Anders Ekbom, Enheten för klinisk epidemiologi, Institutionen för Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige

2. opponent
Professor Trygve Hausken, Medisinsk avdeling, Institutt for gastroenterologi, Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen

3. medlem av bedømmelseskomiteen
Professor Ragnhild Hellesø, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arild Nesbakken, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Bjørn Moum, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Prøveforelesning

Tid
Fredag 16.12.2016 kl. 10.15

Sted 
Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo