Øvelse på Raufoss 4. juni

Nesten 200 personer er med når det arrangeres kriseøvelse i Raufoss Næringspark på Raufoss tirsdag 4. juni. Alle «blålysetatene» er med, og Vestre Toten kommune vil øve sin kriseledelse.

Vestre Toten kommune, sammen med Østre Toten kommune og Gjøvik kommune, vil øve håndtering av evakuerte og pårørende på Quality Strand Hotel Gjøvik.  

Utgangspunkt for øvelsen er en hendelse/ulykke i Næringsparken på Raufoss. Det vil derfor være mange utrykningskjøretøy på stedet og i området.

Hensikten med øvelsen er å øve samarbeid mellom viktige samfunnsfunksjoner i en krise og øvelsen vil foregå så likt som mulig som det ville vært i en virkelig hendelse.

Øvingsutvalget Innlandet arrangerer øvelsen. Deltagere fra øvingsutvalget under øvelsen er Fylkesmannen i Innlandet, nødetatene, frivillige organisasjoner, Sivilforsvaret og Sykehuset Innlandet.

På Quality Strand Hotell Gjøvik vil det bli opprettet et evakuerings- og pårørendesenter som skal ta imot flere «evakuerte og pårørte». Øvelsen starter klokka 09.00 og vil holde på til cirka klokka 15.00.

Følgende aktører deltar:

 • Politi
 • Brann
 • Sykehuset Innlandet
 • Vestre Toten kommune, Østre Toten kommune, Gjøvik kommune, Søndre Land kommune og Nordre-Land kommune
 • Frivillige organisasjoner
 • Sivilforsvaret
 • Raufoss Industripark
 • Oppland fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisert stress og selvmordsforebygging)
 • Gjøvik videregående skole
 • Raufoss videregående skole

Pressen inviteres til å delta på øvelsesdagen. Ta kontakt senest to dager før øvelsen dersom dere vil dekke deler av øvelsen, eller har spørsmål.

Pressekontakt:

Lisbeth Berntsen Huse
Fylkesmannen i Innlandet
Telefon: 994 88 278