Prisen Årets Lean-prosjekt til Lillehammer

Kirurgisk avdeling ved sykehuset på Lillehammer er tildelt prisen Årets norske Lean-prosjekt 2016 for sitt prosjekt «Pasientforløp, sammedagskirurgi».

Det var i alt 17 prosjekter som kjempet om prisen, deriblant store aktører som Aker Solutions, Statsbygg, DNB, SpareBank 1 med flere.

– Det er fantastisk moro å nå opp i dette selskapet, og det er veldig motiverende å få anerkjennelse for det fantastiske arbeidet hele vår og flere andre avdelinger har lagt ned for å optimalisere driften vår til det beste for pasientene, sier avdelingssjef ved kirurgisk avdeling på Lillehammer, Ellen Henriette Pettersen.

Sykehuset på Lillehammer startet med Lean som metode for om lag fire år siden. De begynte med to pilotprosjekter rundt hoftebruddpasienter og ryggoperasjoner. Metoden ga positive resultater.

– Målet har vært mindre ventetid for pasientene, bedre pasientflyt og jevnere og bedre kvalitet. Lean-arbeidet viste raskt forbedringer, og vi har jobbet kontinuerlig med å utvide og videreutvikle Lean-arbeidet. Prosessen vi nå hedres for er bedre organisering innenfor sammedagskirurgi. Her har arbeidet medført en mer effektiv pasientbehandling, ved at alle forberedelser til operasjon skjer på ett sted på samme dag. Vi kommer til pasienten istedenfor at pasienten sendes rundt på ulike avdelinger, og dette gir positive effekter for både pasientene og oss. Utgangspunktet er hele tiden hva som har verdig for pasienten. Det gir kortere ventetid, og vi kan behandle flere pasienter, sier Pettersen.

Hun fullroser de ansatte for stort engasjement og endringsvilje.

– Endring krever mye av de ansatte, og de ansatte har gått inn i prosessene fullt ut. Dette hadde vi aldri fått til uten involvering fra ansatte på tvers av avdelingene, som akuttmedisin, laboratoriet og så videre. Det er de ansatte som sammen har oppnådd resultatene, understreker hun.

Foto: Lean Forum/Helge Heyerdahl

Kåringen fant sted under Lean Forum Norges årskonferanse, basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryens vurderinger.

I statuttene til prisen Årets norske Lean-prosjekt heter det at prisen har som mål å «skape motivasjon og entusiasme for Lean, ved å løfte fram gode eksempler på forbedringsprosjekter, uavhengig av hvor langt hele virksomheten har kommet på sin reise.»