Samarbeider om doktorgradsutdanning

Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet (HINN) har inngått en avtale om å jobbe for å få på plass et nytt doktorgradsprogram i Innlandet. Ifølge samarbeidsavtalen er målet å undersøke muligheten for en ny doktorgradsutdanning (ph.d.) innen folkehelse/helse- og sosialfag til 2019.

Signering.jpg
Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, og rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting, har signert en samarbeidsavtale der målet er å opprette et nytt doktorgradsprogram i Innlandet.

 

– Sykehuset Innlandet har som mål i sin virksomhetsstrategi å jobbe aktivt for at en stor andel av doktorgradsstipendiatene våre skal kunne ta sin forskerutdanning i Innlandet, og gjennom det samles i et felles miljø her. Samarbeidsavtalen med Høgskolen i Innlandet styrker mulighetene for å legge bedre til rette for dette, og vi er glade for at HINN nå ønsker å se på mulighetene for å kunne tilby et lokalt doktorgradsutdanningstilbud for mange av SI-stipendiatene, sier forskningsdirektør i Sykehuset Innlandet, Ingeborg Hartz.

Hun koordinerer det operative arbeidet med utviklingen av tilbudet, sammen med professor Eivind Skille ved Høgskolen i Innlandet. Administrerende direktør i SI og rektor ved HINN orienteres fortløpende om implementeringen av samarbeidsavtalen.

Stort forskningsmiljø

Forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet er stadig økende, med over 50 ansatte i doktorgradsløp i ulike doktorgradsprogrammer. Alle disse er i dag tilknyttet doktorgradsprogrammer som har sin hovedforankring ved utdanningsinstitusjoner utenfor Innlandet, og ingen av programmene som Høgskolen i Innlandet tilbyr i dag er tilstrekkelig relevante. 

– I tillegg har Sykehuset Innlandet ti post.doc i løp, og en rekke andre ansatte med forskerkompetanse på førsteamanuensis- og professornivå, som driver forskning i deler av sin stilling. Noen av disse har kombinasjonsstillinger med blant annet Universitetet i Oslo, NTNU og Høgskolen i Innlandet, forteller Hartz.

Hun mener et mer samlet helseforskningsmiljø, med et lokalt doktorgradsprogram som virkemiddel, vil bidra til å skape attraktive og rekrutterende miljøer som er viktig både for å holde på og rekruttere kompetanse både til Sykehuset Innlandet og andre helseinstitusjoner i regionen.

– Vi trenger forskning og innovasjon for å utvikle pasientens helsetjeneste i Innlandet, og da trenger vi også å bygge miljøer som  kan ta tak i viktige problemstillinger og  bidra til  drive denne utviklingen videre, sier hun.

Universitetsstatus

Høgskolen i Innlandet har et overordnet strategisk mål om å få godkjenning som universitet. Etter planen skal søknad om slik akkreditering sendes i løpet av neste år, basert på de fire doktorgradsprogrammene høgskolen tilbyr etter sammenslåingen mellom Høgskolen i Hedmark og i Lillehammer.

Skjerpede krav til universitetsstatus innebærer at en høyskole må tilby doktorgradsstudier i minst fire fag, med minst 15 kandidater i hvert fag, og at 2 av programmene uteksaminerer minst 5 kandidater hvert år, for å bli godkjent.

– Etablering av et doktorgradsprogram innen folkehelse/helse- og sosialfag vil føre både Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet nærmere våre felles mål om å styrke fag- og forskningsmiljøet i Innlandet, sier Ingeborg Hartz.

Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet skal nå utarbeide en beskrivelse av det samlede fag- og forskningsmiljøet innen helse- og sosialfag i de to institusjonene, for å utrede om det til sammen kan tilfredsstille kriteriene for et studietilbud på doktorgradsnivå, samt kartlegge ressursgrunnlaget for etablering av et slikt program.