SI Kongsvinger blir overført til Akershus universitetssykehus

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dagens foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF bestemt at sykehuset på Kongsvinger og innbyggerne i Kongsvingerregionen fra 2019 skal legges inn under Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde. Det gjelder all spesialisthelsetjeneste i Kongsvingerområdet.

– Denne avklaringen gjør at vi alle vet hva vi skal forholde oss til. Det har vært ulike syn i saken, men alle respekterer den beslutningen som er fattet, sier Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

Hun sier at Sykehuset Innlandet vil ha hovedfokus på god pasientbehandling og kvalitetsarbeid helt frem til Akershus universitetssykehus overtar ansvaret fra 1. januar 2019.

Sykehuset Innlandet vil nå gå i gang med å se på hvordan arbeidet med å forberede en virksomhetsoverdragelse vil skje, i samarbeid med Akershus universitetssykehus og Helse Sør-Øst RHF.


Les foreløpig protokoll fra foretaksmøtetLes pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet