Slutter som divisjonsdirektør

Hege Lundring har sagt opp stillingen som direktør for divisjon Gjøvik-Lillehammer i Sykehuset Innlandet.

​- Vi er i gang med store endringer i divisjonen som jeg mener er riktige, og som vil gi resultater faglig og økonomisk. Jeg ser at jeg ikke klarer å gjennomføre de nødvendige endringene i divisjonen raskt nok, innenfor de rammer styret og ledelsen forventer. Jeg har derfor valgt å si opp stillingen som divisjonsdirektør for divisjon Gjøvik-Lillehammer, sier Hege Lundring.

Assisterende divisjonsdirektør Kari Mette Vika vil bli konstituert som divisjonsdirektør når Lundring fratrer stillingen. Dato er ikke fastsatt.

- Hege har gjort en god og viktig jobb med å slå sammen sykehusene på Gjøvik og Lillehammer og samle de to sykehusene under en felles ledelse, og har startet mange viktige endringsprosesser i divisjonen. Det blir viktig å videreføre disse prosessene og igangsette nye prosesser slik at vi oppnår økonomisk bærekraft, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

Hege Lundring har tidligere i dag informert ledergruppen i divisjon Gjøvik-Lillehammer og ledergruppen i Sykehuset Innlandet om beslutningen.