Søker to sentrale ledere

To sentrale lederstillinger er i disse dager utlyst. Både direktør for medisin og helsefag (tidligere fagdirektør) og divisjonsdirektør for divisjon Gjøvik-Lillehammer er en del av toppledelsen i foretaket. I dag er både fagdirektør og divisjonsdirektør på Lillehammer konstituerte.

–  Jeg ser etter dyktige ledere som kan bidra til faglig utvikling og mer samarbeid mellom sykehusene i foretaket, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard

Mer samarbeid for å gi bedre pasientbehandling
Det er en ambisjon å samle sykehusene på Gjøvik og Lillehammer under en felles ledelse i løpet av 2017 for å sikre et enda tettere samarbeid. Det skal vurderes nærmere hvordan og når dette skal gjøres, og hva som skal til for at det blir en god modell. 

–  Selv om ikke alle detaljer er avklart starter vi rekrutteringsprosessen nå. Å få tak i en dyktig leder på dette nivået kan erfaringsmessig ta lang tid. Vi utlyser stillingen nå for å sørge for at en leder er på plass dersom vi etablerer en felles divisjon for sykehusene på Gjøvik og Lillehammer, sier Andersgaard. 

 Direktør for medisin og helsefag (tidligere fagdirektør) er administrerende direktørs medisinskfaglige rådgiver og får ansvaret for å sikre gode prosesser og gode løsninger til hvordan vi skal utvikle pasientbehandlingen de 10-15 neste årene. 

–  Det er ikke slik at vi bare jobber med å finne løsninger for ny sykehusstruktur. Før en ny struktur er ferdig etablert skal vi behandle om lag 10 millioner pasienter. Alle disse skal få god behandling. Da trengs det faglig utvikling i hele foretaket, både for å opprettholde og utvikle god kvalitet. Direktør for medisin og helsefag vil lede dette utviklingsarbeidet, forteller Andersgaard.

Diskusjon om organisering i Hedmark
Det pågår også en viktig debatt om et tettere samarbeid og samorganisering av de somatiske sykehusene i Hedmark.

–  Vi skal se på hvordan vi kan sikre bedre faglig samhandling mellom divisjon Elverum-Hamar, divisjon Kongsvinger og divisjon Tynset. Dette handler om organisering av ledelse. Ingenting er foreløpig bestemt, men det er viktig at vi ser på hvordan vi hele tiden kan utvikle oss til det beste for pasientene, sier Andersgaard.


Se stillingsannonsene!

Direktør - Medisin og helsefag

 

 

Divisjonsdirektør