Søkerliste til stillingen som administrerende direktør

Det er 10 søkere på stillingen som administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet. Ansettelsen vil skje i styremøtet på 21.10.2016.

​Styreleder Anne Enger bekrefter at dette er en oppdatert og endelig søkerliste og at ansettelsen vil skje i styremøtet førstkommende fredag.

- Selve styresaken om ansettelse er en personalsak og vil derfor foregå i et lukket møte, men kandidaten vil bli presentert i et åpent møte umiddelbart etter styremøtet, forteller Enger.

Det er totalt 10 søkere, åtte menn, to kvinner, hvorav en søker er unntatt offentlighet.

Søkerliste

Andersgaard, Alice Beathe (55),
2819 Gjøvik 
Direktør medisin og helsefag

Brustad, Sylvia K (50),
2324 Vang 
Direktør

Gaarder, Thorbjørn Johan (60),
0355 Oslo 
Chief credit officer

Hole, Glenn A. (40),
3021 Drammen 
Adm. direktør

Hussein, Said Ahmed (31), 
2815 Gjøvik
Arbeider ved IKT-avdelingen, Rådhus

Larsen, Lars Erik (47),
0350 Oslo 
Managing Director

Lilja, Lars-Inge (56),
Sverige 
Lærer i matematikk og teknikk

Romann-Aas, Knut Are (50),
2847 Kolbu
Sykepleier

Unntatt offentlighet,
Mann

Vatten, Ivar Edmund (52),
6680 Halsanaustan