Har du en god idé?

Søknader om støtte til tjenesteinnovasjon i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst har avsatt inntil 15 millioner til innovasjonsprosjekter som har som mål å fremme utvikling av tjenestene.

Søknadsfrist til Helse Sør-Øst er 20. februar 2020 klokka 16.00. Alle søknader skal være forankret og godkjent i Sykehuset Innlandet før de sendes til Helse Sør-Øst. Prosjektbeskrivelse må være meldt og sendt til innovasjonsrådgiver Elise.Kolås@sykehuset-innlandet.no senest 13. februar 2020.

To søknadskategorier

Prosjektperioden er inntil to år for begge kategoriene:

  • Nye idéer eller prosjekter som har startet opp. Søknadsramme 1,5 millioner kroner.
  • Overføring av gode idéer som har vist seg å være vellykkede i andre helseforetak. Søknadsramme 250.000 kroner.

Støtte vil bli gitt til prosjekter som har relevans for viktige satsingsområder som beskrevet i Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst, avgrenset til:

  • Prosjekter som gjør bruk av nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi, som frigjør tid til pasientrettet arbeid og/eller understøtter økt brukerstyring.
  • Prosjekter som understøtter nye former for samarbeid innad i spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene overfor pasienter med (store) behandlingsbehov over tid.
  • Prosjekter som bidrar på nye måter til å redusere uønsket variasjon i kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet, herunder prosjekter som legger til rette for samvalg.
  • Prosjekter som bidrar til å gi leger og sykepleiere mer tid til pasientene.


Søknadsworkshop

Avdeling for forskning og innovasjon i Sykehuset Innlandet vil gi støtte i utviklingen av søknader og inviterer derfor til søknadsworkshop fredag 10. januar 2020 klokka 12.00-15.00 i møterom Buttekvern i Brumunddal.

Her vil det bli gitt mer informasjon om utlysningen og videre søknadsprosess i Sykehuset Innlandet, samt veiledning i å skrive selve søknaden.

Alle med gode prosjektidéer oppfordres til å møte, gjerne med sine samarbeidspartnere.

Som forberedelse til søknadsworkshop bør utlysningen leses godt. Deltakere bør også sette seg inn i malen (vedlegg) for prosjektbeskrivelse som gir en pekepinn på hva en søknad bør inneholde. Informasjon ligger i utlysningen på Helse Sør-Øst sine nettsider. 

Det vil være rådgivere til stede utover ettermiddagen, også etter klokka 15.00 for de som ønsker å bruke dette som en møteplass til å komme et stykke på vei med søknaden.


Ta kontakt

Kan du ikke komme på søknadsworkshop, ta kontakt med avdeling for forskning og innovasjon. 

Elise.Kolas@sykehuset-innlandet.no
Innovasjonsrådgiver
Telefon: 952 92 670

Egil.Utheim@sykehuset-innlandet.no
Innovasjonsrådgiver
Telefon: 924 37 935