Styrker røntgentilbud på Otta i påsken

Sykehuset Innlandet utvider det radiologiske tilbudet ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter i påsken. Det gjør at flere pasienter kan få røntgenundersøkelse uten en lengre sykehusreise.

Med hjelp fra radiografer fra SI Tynset vil det være åpent røntgentilbud ved LMS Nord-Gudbrandsdal hver dag i påsken med beredskap på kveldstid. Røntgenbildene vil bli sendt digitalt til SI Lillehammer, der radiologer vil vurdere bildene som grunnlag for videre behandlingsopplegg, samt behov for sykehusinnleggelse.

Tilbudet krever tett samarbeid med den regionale legevakten, som er lokalisert ved det lokalmedisinske senteret. Parallelt med utvidelsen av røntgentilbudet i påsken, vil den regionale legevakten styrke sin bemanning både for lege og hjelpepersonell.

Færre sykehusreiser

Ordningen skal legge til rette for at pasienter i området kan få en raskere faglig vurdering uten en lengre reise til sykehus. Det kan også føre til at flere ambulanser er tilgjengelige for akutte oppdrag i Nord-Gudbrandsdal, der det normalt er mange turister i påsken.

– Dette er en spennende prøveordning, der vi i samarbeid med Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter og regional legevakt kan gi en utvidet tjeneste lokalt i påsken. Sykehusets fagmiljøer bidrar med kompetanse, og vi håper dette blir godt mottatt blant pasientene, sier divisjonsdirektør Geir Kristoffersen som har ansvar for prehospitale og desentraliserte tjenester i Sykehuset Innlandet.

Røntgentilbudet vil være åpent fra onsdag 28. mars til 2. april kl. 09-17. Fram til 1. påskedag vil det også være vaktberedskap fram til kl. 20.

Styrker tilbudet

Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter, som betjener de seks nordligste kommunene i Oppland, har også leid inn ekstra helsepersonell i påsken.

– Dette er en betydelig økt innsats fra både sykehus og kommunene i forhold til beredskap i påsken utover det vanlige tilbudet, sier virksomhetsleder Arild Kongsrud ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter.

Besøk: Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter