Temamøte: Pasientens helsetjeneste i Innlandet

Hvordan kan organisering bidra til å skape pasientens helsetjeneste? Sykehuset Innlandet setter fokus på samhandling i det første temamøtet som avholdes i høringsperioden for en fremtidig sykehusstruktur.

Sykehuset Innlandets idéfaserapport, som beskriver ulike modeller for en fremtidig sykehusstruktur, er nå på høring. Som en del av høringsperioden, vil det arrangeres temamøter om noen av rapportens hovedtemaer. Målgruppen for møtene er ledere og fagpersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og andre interesserte.

Det første temamøtet 3. april tar for seg ulike måter å organisere helsetjenesten på og oppnå samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Erfaringer fra Karolinska Universitetssjukhuset

Til temamøtet kommer tre eksterne innledere. Anna Göjeryd Ulander, som er sjef for stragegistyring ved Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, kommer for å orientere om sykehusets satsing på en verdibasert helsetjeneste: Hvorfor har Karolinska valgt denne modellen, og hvilken effekt har det gitt?

Fremtidig samhandling

NTNU-professor Anders Grimsmo ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie vil ta for seg utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Til temamøtet 3. april kommer også Ole Tjomsland, som er direktør for medisinsk og helsefaglig analyse i Helse Sør-Øst. Han vil ta for seg den spanske samhandlingsmodellen Ribera Salud, med vekt på hva man kan lære av denne modellen her til lands.

Påmelding til temamøtet 3. april

Temamøter i høringsperioden

Møtet er det første av flere temamøter i høringsprosessen for en fremtidig sykehusstruktur i Innlandet.

 

Les mer om høring og fremtidig sykehusstruktur