To prosjekter får penger til tjenesteinnovasjon

 To prosjekter i Sykehuset Innlandet nådde opp i Helse Sør-Øst sin utlysning om midler til tjenesteinnovasjon.

​Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 100 skisser til prosjekter, hvorav 13 ble tildelt til sammen 14,9 millioner kroner. Utlysningen var målrettet mot de strategiske satsningsområdene i Helse Sør-Øst sin utviklingsplan.

De to SI-prosjektene er:

  • Virtuell veiledning i oppfølging av førskolebarn med autisme Sykehuset Innlandet. Disse barna skal følges hver 14. dag i 2 år. Halvparten av besøkene via video gir direkte veiledning av foreldre og barnehageansatte i barnets eget miljø.

  • Digital samhandling i pasientforløp Sykehuset Innlandet. Bruk av ny teknologi og særlig videokonsultasjon i prehospital vurdering, gjennom pasientforløpene og til poliklinisk oppfølging i DMS etter utskriving. Bredt samarbeid med høyskoler og innovasjonsmiljøer.

Les helse saken på Helse Sør-Øst sine sider