Unyansert innslag på TV 2

I en reportasjeserie på TV 2 gis det inntrykk av at Sykehuset Innlandet ved Avdeling for habilitering, Hedmark og Oppland, anbefaler at kvinner med psykisk utviklingshemming steriliserer seg. Det er feil.

I intervjuet med TV 2 ble det tydelig gitt uttrykk for at dette ikke er, eller har vært, praksis i Sykehuset Innlandet. Avdelingssjef ved Avdeling for habilitering beklaget også i innslaget dersom kvinnen innslaget handlet om hadde fått en slik anbefaling eller oppfattet det slik.

I innslaget blir det fokusert mye på at Sykehuset Innlandet ikke anbefaler psykisk utviklingshemmede å få barn. Det er en svært forenklet framstilling, der problemstillinger rundt dette, og de vurderingskriteriene som blir lagt til grunn blir utelatt.

Det er ikke diagnose, men omsorgsevne, som legges til grunn i vurdering av omsorg for barn. Det er i hovedsak Barnevernets ansvar å vurdere. Habiliteringstjenesten kan bistå med en bredere utredning etter henvisning. Tjenesten har også en informasjonsplikt overfor pasienter med ulike grader av psykisk utviklingshemming, der også sex og samliv inngår. Habiliteringstjenesten benytter nasjonalt undervisningsmateriell fra Barne-, ungdoms- og familiedirektorat og NFSS (Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv).

Spørsmålet om utviklingshemmede bør få barn, handler ikke om retten til å få barn, men om evne til å ta hånd om barnet. Temaet er etisk og faglig utfordrende, men Sykehuset Innlandet er opptatt av et godt tverrfaglig samarbeid med fokus på god informasjon, forebygging av uønskede graviditeter og abort, og rådgivning for å unngå at personer med utviklingshemming blir satt i vanskelige situasjoner.