Utlysning av midler til klinisk behandlingsforskning

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) utlyser 125 millioner kroner til nasjonale multisenterstudier med søknadsfrist 30. april 2019.

Programmet har langsiktig bevilgning over statsbudsjettet og eies av de regionale helseforetakene i fellesskap. Formålet er å styrke kunnskapsgrunnlaget for klinisk praksis. 

Siden første utlysning i 2016 har 22 større multisenterstudier mottatt programmidler med inntil 20 millioner kroner hver.

Programmet er tematisk åpent for alle kliniske fagområder, og det skal legges til rette for rekruttering av pasienter fra alle helseregioner.

Ansatte som vurderer å søke forskningsmidler gjennom denne utlysningen, bes ta kontakt med avdeling for forskning og innovasjon i Sykehuset Innlandet:

Forskningsdirektør Ingeborg Hartz
E-post: ingeborg.hartz@sykehuset-innlandet.no  

Rådgiver Kari Lillehaug
E-post: kari.lillehaug@sykehuset-innlandet.no


Mer informasjon om programmet og utlysningen finner du her