Vis hensyn ved sykehusbesøk

– Vi oppfordrer alle som besøker pasienter ved sykehusene våre til å tenke over om de sjøl kan være smittebærere, sier Cecilia Tomter, fagleder for smittevern og hygiene i Sykehuset Innlandet.

​Influensaen som preger Oppland og Hedmark for tiden har konsekvenser for pasientbehandlingen ved sykehusene.

Tenk på pasientene

– Dersom du er usikker på formen din, og kjenner symptomer på influensa eller lignende, bør du ikke besøke familie og pårørende ved sykehusene, sier Tomter.

Influensa er en alminnelig infeksjonssykdom som forårsakes av et virus og spres via dråpeinfeksjon. Smittestoffet kommer ut i luften gjennom hoste og nys og holder seg svevende i små veskedråper. Dette kommer inn i de øvre luftveiene gjennom nesen og munnen, og spres til lungene. Tiden fra smitte til de første symptomene er en til tre dager.

– Vi har nå fått melding om at svært mange sliter med influensaen, både pasienter, ansatte og øvrige innbyggere i Innlandet. Derfor ber vi alle som vil besøke pasienter ved våre sykehus til å tenke seg om før. Vi har forståelse for at mange vil vise sin familie, pårørende og venner omtanke ved å besøke dem på sykehuset, men vi ønsker samtidig å begrense faren for at vi smitter flere pasienter og ansatte, sier Tomter.

 

Ta forholdsregler

Tomter sier det er mulig å ta noen enkle forholdsregler man kan ta, både for å hindre at en selv blir smittet, og for å unngå å smitte andre hvis man blir syk selv.

– Vask hendene dine ofte med såpe og rennende vann, spesielt etter at du har vært ute blant folk. Du kan også bruke alkoholholdige midler til å desinfisere hendene. Du bør unngå å ta deg til øyne, nese og munn før du har vasket hendene dine. Bruk et rent håndkle til å tørke deg med, sier Tomter.

For å unngå å smitte andre, er det også noe å ta hensyn til.

– For å unngå å smitte andre bør du hoste og nyse i et papirlommetørkle som du kaster etter bruk. Eventuelt bruker du albuekroken, hvis du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig. Vær hjemme fra jobb, sykehus, skole eller barnehage hvis du er syk. Det gjelder fram til 24 timer etter at du er feberfri, hvis du ellers føler deg frisk. Hvis man har hatt oppkastsyke/magesjau er det 48 timer du bør være hjemme, sier Tomter.