Tilgjengelighet og rutiner i koronatider

Om behandlingshjelpemidler

Sykehuset Innlandet jobber med å sikre leveranse av utstyr og forbruksmateriell til hjemmeboende pasienter med behandlingshjelpemidler. Det innføres skjerpede rutiner for retur av brukt utstyr.

Tilgjengelighet, leveranse av utstyr og forbruksvarer

Sykehuset Innlandet jobber med å sikre leveranse av utstyr og forbruksmateriell til hjemmeboende pasienter med behandlingshjelpemidler.

 • Vi opprettholder tett kontakt med utstyrsleverandører for å sikre leveranser
 • For å kunne levere til alle er det svært viktig at det ikke bestilles varer og utstyr utover det som til enhver tid det er behov for
  • Unngå hamstring av forbruksvarer spesielt
 • Utstyr til beredskapsplasser etc. vurderes forløpende etter behov og i samråd med aktuell legespesialist på sykehus
  •  (Viktig at alt medisinsk teknisk utstyr benyttes der det til enhver tid er reelt behov)

Retur av brukt utstyr m/tilbehør via kommunale lager

Det er innført skjerpede rutiner for retur av alt brukt utstyr fra pasienter i hjemmet og institusjon

 • Alt brukt forbruksmateriell SKAL kastes som restavfall
 • Alle beholdere for sekret/vann kastes som restavfall
 • Kun medisinsk teknisk utstyr med tilbehør (som for eksempel batteri, strømforsyninger, stativ) ønskes i retur
 • Det skal pakkes i plast før retur - via kommunalt hjelpemiddellager
 • Ved påvist Covid-19 skal brukt/defekt utstyr IKKE RETURNERES uten avtale!
  • Det pakkes inn og settes til side i hjemmet inntil videre

Kontakt

Trenger du å kontakte oss med spørsmål knyttet til behandlingshjelpemidler?

 • Benytt e-post: bhm@sykehuset-innlandet.no
 • Fysisk oppmøte på sykehus reduseres til absolutt nødvendig
 • Telefon 62 43 88 50 er bemannet mandag til fredag mellom klokka 09.00 og 14.00
 • Pakker sendes fortrinnsvis til bostedsadresse/hjemmetjeneste