Vil samle og desentralisere

Sykehuset Innlandet vil utvikle flere tjenester nærmere der folk bor. I sin vurdering av desentralisert utvikling, forutsetter styret at det også bygges opp større fagmiljøer i sykehusene.

​Sykehuset Innlandet har i samarbeid med kommunene det siste året utredet mulighetene til å videreutvikle tilbudene ved de lokalmedisinske sentrene i Nord-Gudbrandsdal og Valdres, samt å utvikle nye polikliniske tjenester og røntgentilbud på Hadeland.

I en felles behandling av de tre lokale utredningene 22. juni vektlegger styret at et styrket sykehustilbud i Mjøsregionen er en forutsetning for å kunne etablere nye tjenester i distriktene. Flere utredninger begrunner denne sammenhengen med både faglige og økonomiske hensyn, samt i tilgangen på kompetanse.

I sitt vedtak understreker styret at Sykehuset Innlandet må etablere større fagmiljøer ved sykehusene for å sikre bærekraft også i de desentraliserte tjenestene. Dette er i tråd med styrets vedtak om et framtidig målbilde fra oktober 2017.

Vi har en klar ambisjon om å tilby flere tjenester nærmere der folk bor, samtidig som vi skal videreutvikle et spesialisert sykehustilbud med høy kompetanse. De desentraliserte tjenestene er en viktig del av vårt målbilde om å etablere Mjøssykehuset som et knutepunkt i spesialisthelsetjenesten i Innlandet, sier styreleder Anne Enger.