Leverandørkontakt

Samarbeid med leverandører er et viktig bidrag for å gi pasienter forsvarlig og riktig behandling.

Samarbeidet skal være motivert ut fra kunnskap og kompetanse som skal komme pasientene til gode, og skje på en slik måte at verken pasienten eller samfunnet kan trekke sykehusets uavhengighet, integritet eller medisinske vurderinger i tvil.


Etiske retningslinjer og samarbeidsavtaler

I samarbeidet med leverandører legger vi etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt til grunn, sammen med samarbeidsavtaler med Legemiddelindustrien (LMI) fra 2006 og Leverandører for helse-Norge (LFH) fra 2011.

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-ØstSamhandlingsavtaler med Legemiddelindustrien (LMI) og Leverandører for helse-Norge (LFH)


Samarbeid i Helse Sør-Øst

Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst har utarbeidet flere dokumenter, avtaler og retningslinjer for å sikre et godt samarbeid med leverandører og helsetjenesten. Sykehuset Innlandets virksomhet slutter seg til disse.

Les Helse Sør-Østs føringer for samarbeid og leverandørkontakt


Kontaktpersoner for leverandører

Invitasjoner til kurs, konferanser, kongresser og lignende i Sykehuset Innlandet skal skje skriftlig og være adressert til virksomhetens ledere.

Kontaktpersoner for leverandører


Fant du det du lette etter?