Organisering

Sykehuset Innlandet er organisert med åtte divisjoner. Hver divisjon ledes av en divisjonsdirektør. I tillegg har Sykehuset Innlandet fire stabsområder og et prosjektområde. Se oversikt over organiseringen under.

Organisasjonskart for Sykehuset Innlandet HF

Divisjoner

Divisjon Eiendom og internservice

Divisjonsdirektør
Bård Are Bjørnstad

Assisterende divisjonsdirektør
Gro Ingeborg Løwe


Avdelinger

Eiendomsforvaltning
​​Avdelingssjef (konstituert) Rune Aaberg

Eiendomsdrift og utvikling
​Avdelingssjef Chay Eilif Håkonsen

Forsyning og transport ​
Avdelingssjef Morten Endresen

Innkjøp og kontrakt
​​Avdelingssjef Karl Løkken

Matforsyning
Avdelingssjef Oddvar Henriksen​

Renhold og tekstil
Avdelingssjef Ellen Hæreid Nylund

Servicetorg ​
Avdelingssjef Guri Monssen

Divisjon Elverum-Hamar

Divisjonsdirektør
Øyvind Graadal

Assisterende divisjonsdirektør
Håvard Kydland


Avdelinger

Akuttmedisinsk avdeling  ​
Avdelingssjef Bror A. Johnstad

Barne- og ungdomsavdelingen
Avdelingssjef Jon Grøtta

Bildediagnostikk
Avdelingssjef Trine Fleischer Eng​

Ergoterapi og fysioterapi, ​​Elverum
Avdelingssjef Kristin Wollan

Ergoterapi og fysioterapi, Hamar
Avdelingssjef Sigmund Nesvaag

Gynekologi- og fødeavdelingen ​
Avdelingssjef Anne Birthe Lømo

Medisinsk avdeling, Elverum
​Avdelingssjef Kristin Wollan

Medisinsk avdeling, Hamar ​
Avdelingssjef Hege Sognar Haugen

Kirurgisk avdeling, Hamar
​Avdelingssjef Lars Martin Rekkedal

Ortopedisk avdeling, Elverum
​Avdelingssjef Helge Wangen

​​Øre/nese/hals-avdelingen
Avdelingssjef Lena Rømmen Ovli

Øyeavdelingen
Avdelingssjef Lena Rømmen Ovli

Divisjon Gjøvik-Lillehammer

Divisjonsdirektør
Kari Mette Vika

Assisterende divisjonsdirektør
Ane Kaurstad


Avdelinger

Akuttmedisinsk avdeling, Gjøvik
Avdelingssjef Eivind Opsahl

Akuttmedisinsk avdeling, Lillehammer
Avdelingssjef (konstituert) Andreas Simensen

Barne- og ungdomsavdelingen
​Avdelingssjef Pål Christensen

Bildediagnostikk, Gjøvik 
​Avdelingssjef Jarle S. Brudevoll

Bildediagnostikk, Lillehammer 
Avdelingssjef Hanne Rosenquist

Gynekologi- og fødeavdelingen, Gjøvik 
​Avdelingssjef Anja Døssland Holstad

Medisinsk avdeling, Gjøvik 
Avdelingssjef Anne Kristine Fagerheim Skaug​

Medisinsk avdeling, Lillehammer ​
Avdelingssjef (konstituert) Jan Robin Forreløkken Manstad

Kirurgisk avdeling, Gjøvik
Avdelingssjef Inger Opheim

Kirurgisk avdeling, Lillehammer
Avdelingssjef Gro Frøisland

Kreftavdelingen
Avdelingssjef (konstituert) Hanne Christine Solstad Olsen

Kvinneklinikken
Avdelingssjef Sølvi Lomsdal

Nevrologi og klinisk nevrofysiologi ​
​Avdelingssjef Anette Getz Bergmo

Øre/nese/hals-avdelingen
​Avdelingssjef Bjørg Irene Harby

Divisjon Habilitering/rehabilitering

Divisjonsdirektør
Astrid Millum


Avdelinger

Fysikalsk medisin og rehabilitering​​ ​
Avdelingssjef Anders Ledsaak Nordlund

Habilitering
Avdelingssjef Wenche Midjo Røkke

Divisjon Medisinsk service

Divisjonsdirektør
Randi Lilleengen Beitdokken


Avdelinger

Blodbank og medisinsk biokjemi
Avdelingssjef Mona Steen

Medisinsk mikrobiologi
​Avdelingssjef Rolf-Arne Sandnes

Patologi
Avdelingssjef Rune Waalen

Divisjon Prehospitale tjenester

Divisjonsdirektør
Geir Kristoffersen


Avdelinger

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)
Avdelingssjef Arne Stokke

Ambulansetjenesten
Avdelingssjef Ingvild Grønnerud

Lokalmedisinske senter (LMS) og Hadeland spesialistsenter
Koordinator Morten Lang-Ree

Luftambulansetjenesten
​Avdelingssjef Dag Frode Kjernlie

Pasientreiser Innlandet
Avdelingssjef Thor Kristian Halseth

Kompetanseavdelingen
Avdelingssjef Pål Anders Mæhlum 

Divisjon Psykisk helsevern

Divisjonsdirektør
Benedicte Thorsen-Dahl

Assisterende divisjonsdirektør
Anton Åhren


Avdelinger

Akuttpsykiatri og psykosebehandling, SI Reinsvoll
Avdelingssjef Alf Skar

Akuttpsykiatri og psykosebehandling​, SI Sanderud
Avdelingssjef Sylvi Nes​ 

Alderspsykiatri
Avdelingssjef Susan Juell

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling​ (TSB)
Avdelingssjef Erik Szabo


BUP

BUP Hedmark
Avdelingssjef Ingvild Svenkerud Aasen

BUP Oppland
Avdelingssjef Bjørg Antonsen

BUP døgnavdeling ​
Avdelingssjef Hallgeir Lange


DPS

DPS Elverum-Hamar ​
Avdelingssjef Marianne Gade

DPS Gjøvik
Avdelingssjef Liv Hammerstad

DPS Lillehammer ​
Avdelingssjef Berit Marie Bakkemo

DPS Tynset ​
Avdelingssjef Ingunn Rognstad Grutle

Divisjon Tynset

Divisjonsdirektør (konstituert)
Oddbjørn Øien


Avdelinger

Akutt, kirurgi, plastikkirurgi og ortopedi
Avdelingssjef Ingeborg Kirkbakk

Medisin og fødestue
Avdelingssjef Astrid Skotte

Bildediagnostikk og beredskap
Avdelingssjef Morten Resell

Staber

Stabsområde Helse

Direktør medisin og helsefag
Ellen Henriette Pettersen


Avdelinger

Forskning og innovasjon
Forskningsdirektør Ingeborg Hartz

Helseteknologi
Avdelingssjef Roar Halvorsen

Kompetanse og utdanning
Avdelingssjef Elisabeth Johnsgaard

Kvalitet og pasientsikkerhet
Avdelingssjef Embjørg Lie

Samhandling og brukermedvirkning
Avdelingssjef Marthe Flugstad

Virksomhetsstyring
Avdelingssjef Borghild Rake Hammer

Stabsområde HR

HR-direktør
Cecilie Dobloug Nyland

Arbeidsgiverpolitikk
Forhandlingssjef Henning Larsen

HR Rådgivning
Avdelingssjef Øystein Høisveen

HR Forvaltning
Avdelingssjef Marianne Enger

HMS/BHT
Avdelingssjef Bjørn Egil Skar

Juridisk
Foretaksadvokat Hans Kristian Hellum

Stabsområde Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kommunikasjonsdirektør
Frank Roar Byenstuen

Oversikt over pressekontakter

Stabsområde Økonomi

Økonomidirektør
Nina Lier

Prosjekt Framtidig sykehusstruktur

Prosjektdirektør
Roger Jenssen

Les om framtidig sykehusstruktur

Fant du det du lette etter?