Helsenorge

For ansatte

Du er nå på Sykehuset Innlandets eksterne nettsider. Ansatte som trenger tilgang til sykehusets interne systemer, finner her praktisk informasjon om tilgang utenfor sykehuset og bruk av enkelte løsninger hjemmefra.


IKT og pålogging

Hvordan koble seg på hjemmefra

«Ekstern arbeidsflate» eller «VPN»

 • Dersom du ikke har utstyr fra arbeidsgiver, kan du benytte privat utstyr til å koble deg på via løsningen «Ekstern arbeidsflate».
 • Dersom du jobber hjemmefra med arbeidsgiver sitt utstyr, logger du deg på via løsningen «VPN».

Pålogging fra privat utstyr (Ekstern arbeidsflate)

 • Gå til https://ekstern.sykehuspartner.no/
 • Du blir bedt om å logge inn med elektronisk ID.
 • Brukernavnet ditt vil være utfylt. Du må taste inn passordet ditt og klikke «Logon» (bruk passordet du bruker når du logger inn på jobb).
 • Les meldingen som dukker opp og klikk «OK».
 • Klikk på ikonet for å starte arbeidsflaten din.
 • Ved første oppstart av arbeidsflaten vil de fleste bli spurt om å installere «Citrix Receiver». Følg stegene i brukerveiledningen under for å installere.
 • Når «Citrix Receiver» er installert kan du prøve å starte arbeidsflaten din på nytt.
 • Med ekstern arbeidsflate får du i hovedsak tilgang til det du har tilgang til når du er på jobb. Det er noen få systemer som ikke fungerer på denne måten, blant annet RIS/PACS. Dersom det er en applikasjon du mangler, kan denne bestilles i henhold til ordinære bestillingsrutiner.
 • Merk at løsningen er søknadsbasert. Dette medfører at alle brukere som har tjenstlig formål for å bruke ekstern arbeidsflate, må søke om dette gjennom Min Sykehuspartner.
Brukerveiledning for ekstern arbeidsflate – PC (sykehuspartner.no)Brukerveiledning for ekstern arbeidsflate – Mac (sykehuspartner.no)

Pålogging fra arbeidsgivers utstyr (VPN)

 • Løsning for VPN skal ligge på PC-en din når du får den utlevert.
 • Med VPN vil du i stor grad få tilgang til det du har tilgang til når du er på jobb. Unntaket er
  noen spesialapplikasjoner. Dersom det er en applikasjon du mangler, kan denne bestilles i
  henhold til ordinære bestillingsrutiner.
Brukerveiledning for VPN (sykehuspartner.no)

Hvordan gjennomføre digitale møter

Les om hvordan du gjennomfører digitale møter

Læringsportalen hjemmefra

Innlogging og passord

 • Gå til kurs.helse-sorost.no
 • Du må ha et eget passord for å logge inn på Læringsportalen hjemmefra:
  • Gå til nettsiden og klikk på Innlogging
  • Klikk på Glemt passord?
  • Velg helseforetak Sykehuset Innlandet og brukernavnet du bruker når du logger inn på jobb.
  • Velg å få passord tilsendt på sms
  • Du får sms med passordlenke til din mobil, og kan velge nytt passord selv
 • Hvis du ikke har lagt inn mobilnummer, kan du få passordlenken til e-posten din på jobb. Da må du ha tilgang til denne for å få satt nytt passord.
 • Deretter går du tilbake til nettsiden og logger inn med brukernavn + selvvalgt passord.

Problemer med avspilling?

 • Hvis du får problemer med kursene, sjekk at du har sist oppdaterte nettleser. Chrome (for PC) skal fungere fint. Sørg også for at Adobe Flash Player er oppdatert.

Feil med Læringsportalen?

 • Kontakt Sykehuspartners brukerstøtte på telefon 32 23 53 30, eller bruk Min Sykehuspartner. Legg ved skjermdump av feilmeldingen du får hvis mulig.

Feilmeldinger og løsninger ved pålogging på Læringsportalen hjemmefra (sykehuspartner.no)

Brukerstøtte hos Sykehuspartner

 • Finner du ikke det du leter etter eller trenger du hjelp?
 • Informasjon og veiledninger til ansatte i Helse Sør-Øst er tilgjengelig på Sykehuspartners nettsider.
Informasjon om innlogging og brukerstøtte hos SykehuspartnerFant du det du lette etter?