Feil og skader

I Sykehuset Innlandet skal alle pasienter få god og sikker behandling. Vi arbeider aktivt med å forebygge feil og uønskede hendelser. Målsettingen er å styrke pasientsikkerheten, og videreutvikle trygge og gode tjenester.

I trygge hender

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge.

​Kampanjen har tre hovedmål:

  • Redusere pasientskader
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten​​

Les mer på I trygge hender sine nettsider

Global Trigger Tool

Global Trigger Tool (GTT) er en internasjonalt anerkjent metode som ser etter tegn på pasientskade i et tilfeldig utvalg pasientjournaler.

GTT ble utviklet av det amerikanske Institute for Healthcare Improvement (IHI) i 2003. Metoden har blitt brukt i pasientsikkerhetskampanjer i USA og Storbritannia, med gode erfaringer. Den benyttes også som et verktøy for å bedre pasientsikkerheten av mange sykehus i flere land, og i Norge er det en del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender».

Alle helseforetak har etablert egne GTT-team. I Sykehuset Innlandet har vi hatt flere team på divisjons- eller avdelingsnivå. Fra 2016 er det ett team på foretaksnivå.

Hensikt med GTT

Hensikten med å gjøre journalundersøkelse med Global Trigger Tool er at ledere i helseforetakene skal kunne følge forekomst av pasientskade i virksomheten over tid. Målsettingen i pasientsikkerhetsprogrammet er 25 prosent reduksjon av skader i perioden 2012 til 2018.

Metoden  er ikke tilstrekkelig presis for å kunne sammenligne resultater mellom helseforetak. Den er likevel god nok til at den kan brukes til å måle helseforetakenes forbedring av antall pasientskader over tid.

Hvordan brukes GTT?

Pasientskader måles gjennom en strukturert journalgjennomgang, der en leter etter definerte markører («triggere») på at noe kan ha gått galt. 
Hver måned trekkes det ut 20 tilfeldige journaler. Hvis det oppdages noen "triggere", gjøres det en nærmere undersøkelse om pasienten er blitt utsatt for skade.

Ved journalundersøkelse med GTT skiller man ikke mellom pasientskader som oppstår på grunn av feil, og de som oppstår på grunn av høy risiko forbundet med behandlingen. GTT belyser heller ikke kompliserte mekanismer for skade. Mekanismer for skade belyses best ved dybdeanalyse.

Resultatene fra GTT-undersøkelsene i 2016 vil bli publisert på denne siden.

Rettigheter for pasienter og pårørende

Hvis du opplever å bli utsatt for en uønsket hendelse, feil diagnostikk eller feil behandling, skal sykehuset gjøre deg oppmerksom på at du kan klage og/eller søke om erstatning.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.