Uønskede hendelser

Alle sykehus har en lovpålagt plikt til å melde fra om uønskede hendelser. Det gjelder hendelser hvor pasienter kunne blitt skadet, blir skadet eller dør. Meldingene kalles ofte 3-3-meldinger.

Åpenhet om uønskede hendelser er viktig. På den måten lærer vi av dem og forbedrer rutinene for å redusere risikoen for at det skal skje igjen. Åpenhet gir også pasienter og publikum en mulighet til å få et innblikk i mulige risikoområder ved opphold i sykehus. 

Et sentralt Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg har et overordnet ansvar for å sikre at hele organisasjonen lærer av alvorlige uønskede hendelser, slik at det fører til nødvendige forbedringer.

Her finner du en oversikt hvor mange meldinger som har vært behandlet i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalgene. Meldinger som omhandler selvmord eller meldinger hvor pasient eller pårørende kan identifiseres, blir ikke offentliggjort.

Uønskede hendelser

 • 25.11.2016
  Overdose med smertestillende

  En ambulanse rykker ut til pasient etter nødmelding til 113.

 • 25.11.2016
  Blodoverføring til feil pasient

  En pasient fikk blod tiltenkt en annen.

 • 25.11.2016
  Pasient har ikke fått medisin

  Ved utdeling av medisiner oppdager ansatte at en pasient med infeksjon og lav blodprosent ikke har fått antibiotika og blodtransfusjon siste døgn.  Personalet starter behandlingen, og det medførte ingen ytterligere konsekvens for pasient.


2015

Undersøkelse og behandling

Kategori:
Undersøkelse og behandling

Antall meldinger:
76

Grad av skade:
Betydelig skade: 22
Kunne ført til betydelig skade: 44 
Dødsfall: 4 
Ingen avkrysning: 6
Sum: 76

Unaturlige dødsfall

Kategori:
Unaturlige dødsfall

Antall meldinger:
13

Grad av skade:
Betydelig skade: Ingen
Kunne ført til betydelig skade: Ingen
Dødsfall: 10
Ingen avkrysning: 3
Sum: 13

Legemidler

Kategori:
Legemidler

Antall meldinger:
10

Grad av skade:
Betydelig skade: 1
Kunne ført til betydelig skade: 8
Dødsfall: Ingen
Ingen avkrysning: 1
Sum: 10

Pasientrettigheter

Kategori:
Pasientrettigheter

Antall meldinger:
1

Grad av skade:
Betydelig skade: Ingen
Kunne ført til betydelig skade: Ingen
Dødsfall: Ingen
Ingen avkrysning: 1
Sum: 1

Selvskade og suicidforsøk

Kategori:
Selvskade og suicidforsøk

Antall meldinger:
36

Grad av skade:
Betydelig skade: 1
Kunne ført til betydelig skade: 33
Dødsfall: Ingen
Ingen avkrysning: 2
Sum: 36

Medisinsk utstyr

Kategori:
Medisinsk utstyr

Antall meldinger:
1

Grad av skade:
Betydelig skade: Ingen
Kunne ført til betydelig skade: Ingen
Dødsfall: Ingen
Ingen avkrysning: 1
Sum: 1

Fall

Kategori:
Fall

Antall meldinger:
47

Grad av skade:
Betydelig skade: 14
Kunne ført til betydelig skade: 25
Dødsfall: Ingen
Ingen avkrysning: 8
Sum: 47

Pasientskade, ikke kategorisert

Kategori:
Pasientskade, ikke kategorisert

Antall meldinger:
99

Grad av skade:
Betydelig skade: 18
Kunne ført til betydelig skade: 47
Dødsfall: 8
Ingen avkrysning: 26
Sum: 99

Totalt

Kategori:
Alle kategorier

Antall meldinger:
246

Grad av skade:
Betydelig skade: 58
Kunne ført til betydelig skade: 157
Dødsfall: 22
Ingen avkrysning: 46
Sum: 246

Pasientrettigheter

Rettigheter for pasienter og påørende

Hvis du opplever å bli utsatt for en uønsket hendelse, feil diagnostikk eller feil behandling, skal sykehuset gjøre deg oppmerksom på at du kan klage og/eller søke om erstatning.