Uønskede hendelser

Alle sykehus har en lovpålagt plikt til å melde fra om uønskede hendelser. Det gjelder hendelser hvor pasienter kunne blitt skadet, blir skadet eller dør. Meldingene kalles ofte 3-3-meldinger.

Åpenhet om uønskede hendelser er viktig. På den måten lærer vi av dem og forbedrer rutinene for å redusere risikoen for at det skal skje igjen. Åpenhet gir også pasienter og publikum en mulighet til å få et innblikk i mulige risikoområder ved opphold i sykehus. 

Et sentralt Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg har et overordnet ansvar for å sikre at hele organisasjonen lærer av alvorlige uønskede hendelser, slik at det fører til nødvendige forbedringer.

Her finner du en oversikt hvor mange meldinger som har vært behandlet i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalgene. Meldinger som omhandler selvmord eller meldinger hvor pasient eller pårørende kan identifiseres, blir ikke offentliggjort.


2015

Undersøkelse og behandling

Kategori:
Undersøkelse og behandling

Antall meldinger:
76

Grad av skade:
Betydelig skade: 22
Kunne ført til betydelig skade: 44 
Dødsfall: 4 
Ingen avkrysning: 6
Sum: 76

Unaturlige dødsfall

Kategori:
Unaturlige dødsfall

Antall meldinger:
13

Grad av skade:
Betydelig skade: Ingen
Kunne ført til betydelig skade: Ingen
Dødsfall: 10
Ingen avkrysning: 3
Sum: 13

Legemidler

Kategori:
Legemidler

Antall meldinger:
10

Grad av skade:
Betydelig skade: 1
Kunne ført til betydelig skade: 8
Dødsfall: Ingen
Ingen avkrysning: 1
Sum: 10

Pasientrettigheter

Kategori:
Pasientrettigheter

Antall meldinger:
1

Grad av skade:
Betydelig skade: Ingen
Kunne ført til betydelig skade: Ingen
Dødsfall: Ingen
Ingen avkrysning: 1
Sum: 1

Selvskade og suicidforsøk

Kategori:
Selvskade og suicidforsøk

Antall meldinger:
36

Grad av skade:
Betydelig skade: 1
Kunne ført til betydelig skade: 33
Dødsfall: Ingen
Ingen avkrysning: 2
Sum: 36

Medisinsk utstyr

Kategori:
Medisinsk utstyr

Antall meldinger:
1

Grad av skade:
Betydelig skade: Ingen
Kunne ført til betydelig skade: Ingen
Dødsfall: Ingen
Ingen avkrysning: 1
Sum: 1

Fall

Kategori:
Fall

Antall meldinger:
47

Grad av skade:
Betydelig skade: 14
Kunne ført til betydelig skade: 25
Dødsfall: Ingen
Ingen avkrysning: 8
Sum: 47

Pasientskade, ikke kategorisert

Kategori:
Pasientskade, ikke kategorisert

Antall meldinger:
99

Grad av skade:
Betydelig skade: 18
Kunne ført til betydelig skade: 47
Dødsfall: 8
Ingen avkrysning: 26
Sum: 99

Totalt

Kategori:
Alle kategorier

Antall meldinger:
246

Grad av skade:
Betydelig skade: 58
Kunne ført til betydelig skade: 157
Dødsfall: 22
Ingen avkrysning: 46
Sum: 246

Pasientrettigheter

Rettigheter for pasienter og påørende

Hvis du opplever å bli utsatt for en uønsket hendelse, feil diagnostikk eller feil behandling, skal sykehuset gjøre deg oppmerksom på at du kan klage og/eller søke om erstatning.