Uønskede hendelser

Alle sykehus har en lovpålagt plikt til å melde fra om alvorlige, uønskede hendelser. Det gjelder hendelser hvor pasienter kunne blitt skadet, blir skadet eller dør.

Åpenhet om uønskede hendelser er viktig. På den måten lærer vi av dem og forbedrer rutinene for å redusere risikoen for at det skal skje igjen. Åpenhet gir også pasienter og publikum en mulighet til å få et innblikk i mulige risikoområder ved opphold i sykehus. 

Et sentralt Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg har et overordnet ansvar for å sikre at hele organisasjonen lærer av alvorlige uønskede hendelser, slik at det fører til nødvendige forbedringer.

Uønskede hendelser

  • Oppsummering første halvår 2019

    Det ble registrert totalt 161 meldinger om alvorlige uønskede hendelser, inkludert 21 3-3a-varsler ved Sykehuset Innlandet første halvdel av 2019.

  • Oppsummering 2018

    Det ble registrert totalt 479 meldinger om alvorlige uønskede hendelser, inkludert 44 3-3a-varsler ved Sykehuset Innlandet i 2018.

  • Oppsummering 2017

    Det ble registrert totalt 417 3-3-meldinger og 23 3-3a-varsler ved Sykehuset Innlandet i 2017.

Pasientrettigheter

Rettigheter for pasienter og pårørende

Hvis du opplever å bli utsatt for en uønsket hendelse, feil diagnostikk eller feil behandling, skal sykehuset gjøre deg oppmerksom på at du kan klage og/eller søke om erstatning.

Fant du det du lette etter?