Uønskede hendelser

Alle sykehus har en lovpålagt plikt til å melde fra om uønskede hendelser. Det gjelder hendelser hvor pasienter kunne blitt skadet, blir skadet eller dør. Meldingene kalles ofte 3-3-meldinger.

Åpenhet om uønskede hendelser er viktig. På den måten lærer vi av dem og forbedrer rutinene for å redusere risikoen for at det skal skje igjen. Åpenhet gir også pasienter og publikum en mulighet til å få et innblikk i mulige risikoområder ved opphold i sykehus. 

Et sentralt Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg har et overordnet ansvar for å sikre at hele organisasjonen lærer av alvorlige uønskede hendelser, slik at det fører til nødvendige forbedringer.

Her finner du en oversikt hvor mange meldinger som har vært behandlet i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalgene. Meldinger som omhandler selvmord eller meldinger hvor pasient eller pårørende kan identifiseres, blir ikke offentliggjort.

Uønskede hendelser

 • 26.10.2017
  Overflyttet pasient med smittsom tarmbatkerie

  En pasient med smittsomtvirus (VRE) skrives ut av sykehuset. To dager senere får han beskjed om at prøvesvarene er negative. Fem dager senere viser det seg at prøve var positive. I mellomtiden har pasienten vært inne på sykehuset for undersøkelser.

 • 25.10.2017
  Fall med skade

  En pasient med begrenset innsikt i egen evne til forflytning går ut av sengen på egenhånd og faller og slår hodet og tenner.

 • 02.10.2017
  Svikt i medisinteknisk utstyr

  Ambulansepersonellet bestemmer seg for å gjennomføre en EKG-undersøkelse hjemme hos en pasient. Maskinen virker ikke, og undersøkelsen blir ikke gjennomført før de ankommer akuttmottaket.

 • 02.10.2017
  Håndtering av sentralt venekateter

  En pasient legges inn på sykehus. Der oppdages det at pasienten har hatt et sentralt venekateter i kroppen for lenge.

 • 19.06.2017
  Basketak mellom pasienter

  Det oppstår basketak da en dement pasient forsøker å ta en annen pasients eiendeler.

 • 19.06.2017
  Samhandling

  Pasient må legges inn på sykehus da kommunen ikke følger opp på sykehjem.

 • 15.05.2017
  Hjemtransport av pasient

  En pasient transporteres til bostedsadresse og ikke sykehjem. Faller utenfor døren og blir kald.

 • 15.05.2017
  For mye insulin

  En pasient er til behandling for svært høyt blodsukker og får for mye insulin.

 • 25.11.2016
  Overdose med smertestillende

  En ambulanse rykker ut til pasient etter nødmelding til 113.

 • 25.11.2016
  Pasient har ikke fått medisin

  Ved utdeling av medisiner oppdager ansatte at en pasient med infeksjon og lav blodprosent ikke har fått antibiotika og blodtransfusjon siste døgn.  Personalet starter behandlingen, og det medførte ingen ytterligere konsekvens for pasient.

 • 25.11.2016
  Blodoverføring til feil pasient

  En pasient fikk blod tiltenkt en annen.


2015

Undersøkelse og behandling

Kategori:
Undersøkelse og behandling

Antall meldinger:
76

Grad av skade:
Betydelig skade: 22
Kunne ført til betydelig skade: 44 
Dødsfall: 4 
Ingen avkrysning: 6
Sum: 76

Unaturlige dødsfall

Kategori:
Unaturlige dødsfall

Antall meldinger:
13

Grad av skade:
Betydelig skade: Ingen
Kunne ført til betydelig skade: Ingen
Dødsfall: 10
Ingen avkrysning: 3
Sum: 13

Legemidler

Kategori:
Legemidler

Antall meldinger:
10

Grad av skade:
Betydelig skade: 1
Kunne ført til betydelig skade: 8
Dødsfall: Ingen
Ingen avkrysning: 1
Sum: 10

Pasientrettigheter

Kategori:
Pasientrettigheter

Antall meldinger:
1

Grad av skade:
Betydelig skade: Ingen
Kunne ført til betydelig skade: Ingen
Dødsfall: Ingen
Ingen avkrysning: 1
Sum: 1

Selvskade og suicidforsøk

Kategori:
Selvskade og suicidforsøk

Antall meldinger:
36

Grad av skade:
Betydelig skade: 1
Kunne ført til betydelig skade: 33
Dødsfall: Ingen
Ingen avkrysning: 2
Sum: 36

Medisinsk utstyr

Kategori:
Medisinsk utstyr

Antall meldinger:
1

Grad av skade:
Betydelig skade: Ingen
Kunne ført til betydelig skade: Ingen
Dødsfall: Ingen
Ingen avkrysning: 1
Sum: 1

Fall

Kategori:
Fall

Antall meldinger:
47

Grad av skade:
Betydelig skade: 14
Kunne ført til betydelig skade: 25
Dødsfall: Ingen
Ingen avkrysning: 8
Sum: 47

Pasientskade, ikke kategorisert

Kategori:
Pasientskade, ikke kategorisert

Antall meldinger:
99

Grad av skade:
Betydelig skade: 18
Kunne ført til betydelig skade: 47
Dødsfall: 8
Ingen avkrysning: 26
Sum: 99

Totalt

Kategori:
Alle kategorier

Antall meldinger:
246

Grad av skade:
Betydelig skade: 58
Kunne ført til betydelig skade: 157
Dødsfall: 22
Ingen avkrysning: 46
Sum: 246

Pasientrettigheter

Rettigheter for pasienter og påørende

Hvis du opplever å bli utsatt for en uønsket hendelse, feil diagnostikk eller feil behandling, skal sykehuset gjøre deg oppmerksom på at du kan klage og/eller søke om erstatning.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.