Uønskede hendelser

Alle sykehus har en lovpålagt plikt til å melde fra om uønskede hendelser. Det gjelder hendelser hvor pasienter kunne blitt skadet, blir skadet eller dør. Meldingene kalles ofte 3-3-meldinger.

Åpenhet om uønskede hendelser er viktig. På den måten lærer vi av dem og forbedrer rutinene for å redusere risikoen for at det skal skje igjen. Åpenhet gir også pasienter og publikum en mulighet til å få et innblikk i mulige risikoområder ved opphold i sykehus. 

Et sentralt Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg har et overordnet ansvar for å sikre at hele organisasjonen lærer av alvorlige uønskede hendelser, slik at det fører til nødvendige forbedringer.

Uønskede hendelser

 • 09.05.2018
  Oppsummering 2017

  Det ble registrert totalt 417 3-3-meldinger og 23 3-3a-varsler ved Sykehuset Innlandet i 2017. Sammenstillingene viser kategorisering av disse meldingene.

 • 26.10.2017
  Overflyttet pasient med smittsom tarmbatkerie

  En pasient med smittsomtvirus (VRE) skrives ut av sykehuset. To dager senere får han beskjed om at prøvesvarene er negative. Fem dager senere viser det seg at prøve var positive. I mellomtiden har pasienten vært inne på sykehuset for undersøkelser.

 • 25.10.2017
  Fall med skade

  En pasient med begrenset innsikt i egen evne til forflytning går ut av sengen på egenhånd og faller og slår hodet og tenner.

 • 02.10.2017
  Svikt i medisinteknisk utstyr

  Ambulansepersonellet bestemmer seg for å gjennomføre en EKG-undersøkelse hjemme hos en pasient. Maskinen virker ikke, og undersøkelsen blir ikke gjennomført før de ankommer akuttmottaket.

 • 02.10.2017
  Håndtering av sentralt venekateter

  En pasient legges inn på sykehus. Der oppdages det at pasienten har hatt et sentralt venekateter i kroppen for lenge.

 • 19.06.2017
  Basketak mellom pasienter

  Det oppstår basketak da en dement pasient forsøker å ta en annen pasients eiendeler.

 • 19.06.2017
  Samhandling

  Pasient må legges inn på sykehus da kommunen ikke følger opp på sykehjem.

 • 15.05.2017
  Hjemtransport av pasient

  En pasient transporteres til bostedsadresse og ikke sykehjem. Faller utenfor døren og blir kald.

 • 15.05.2017
  For mye insulin

  En pasient er til behandling for svært høyt blodsukker og får for mye insulin.

 • 25.11.2016
  Overdose med smertestillende

  En ambulanse rykker ut til pasient etter nødmelding til 113.

 • 25.11.2016
  Pasient har ikke fått medisin

  Ved utdeling av medisiner oppdager ansatte at en pasient med infeksjon og lav blodprosent ikke har fått antibiotika og blodtransfusjon siste døgn.  Personalet starter behandlingen, og det medførte ingen ytterligere konsekvens for pasient.

 • 25.11.2016
  Blodoverføring til feil pasient

  En pasient fikk blod tiltenkt en annen.

Pasientrettigheter

Rettigheter for pasienter og pårørende

Hvis du opplever å bli utsatt for en uønsket hendelse, feil diagnostikk eller feil behandling, skal sykehuset gjøre deg oppmerksom på at du kan klage og/eller søke om erstatning.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.