Basketak mellom pasienter

Det oppstår basketak da en dement pasient forsøker å ta en annen pasients eiendeler.

En dement pasient går inn på rommet til medpasient som ligger og hviler seg i sengen. Den demente pasienten tar den andres cd-spiller. Den forulempede pasienten forsøker å stoppe det og et basketak oppstår.

Personalet på avdelingen hører det hele og får stoppet det hele. Den demente pasienten føres ut av rommet til den forulempede. I etterkant følges han tett opp og skjermes.

Hendelsen opplevdes som ubehagelig for den forulempede. Hendelsen kunne fått større konsekvenser om basketaket ikke hadde blitt stoppet.

Umiddelbare tiltak som skjerming ble iverksatt. Men, avdelingen fremhever hvor viktig det er med kartlegging, rapportering og prioritering av personale i slike situasjoner. Nok bemanning bør i slike situasjoner diskuteres.