Fall med skade

En pasient med begrenset innsikt i egen evne til forflytning går ut av sengen på egenhånd og faller og slår hodet og tenner. 

En pasient på sykehuset har begrenset innsikt i egen evne til forflytning. De ansatte vurderer også at pasienten til å ha noe redusert evne til å ta imot instruksjoner. Pasienten går ut av sengen på egenhånd og faller og slår hodet og tenner.  Pleieassistent var i nærheten, men hadde ryggen til i øyeblikket pasienten falt. Pleieassistent frakter pasienten tilbake på rommet i rullestol og kontakter lege.

Årsak til hendelse:
Uriktig bruk av prekestol

Konsekvens for pasienten:
Pasienten slo hodet og tenner kraftig, og slo ut flere deler av tannbroen i overkjeven. Det ble observert at tenner i overkjeve og underkjeve var løse etter fallet, med noe blødning i underkjeve.

Tiltak:
Det ble igangsatt hyppige tilsyn og lagt en madrass på gulvet ved side av sengen.
Videre følges pasienten, i rullestol, til tannlegen. Alle kostnader knyttet til skaden blir dekket av sykehuset.