Hjemtransport av pasient

En pasient transporteres til bostedsadresse og ikke sykehjem. Faller utenfor døren og blir kald.

​En pasient blir transportert til sin hjemstedsadresse. Pasienten bor på sykehjem, men dett kommer ikke frem i transportbestillingen.  Døren hos pasientens hjem er låst. Pasienten sier at han skal gå til naboen. Sjåføren ser pasienten gå dit og reiser. Pasienten faller rett ved døren til naboen og blir kald.

Saken er tatt opp med de som bestilte transporten, samt sjåføren som dro fra en pasient ved en låst dør.