Overdose med smertestillende

En ambulanse rykker ut til pasient etter nødmelding til 113. Innringer beskriver pusten som unormal. Når ambulansen ankommer er pasient svært søvnig, lite bevisst og har pusteproblemer.

Pårørende opplyser at pasienten dagen før har startet med sterke smertestillende plaster. (Slike plaster inneholder opiater, og er et morfinlignende legemiddel). De forteller også at pasienten tidligere på dagen ble fraktet i ambulanse til legekontoret. Der fikk pasienten også sterke smertestillende medisiner (opiat).

Ambulansepersonellet forstår at pasienten har en opiatoverdose. De gir pasienten motgift, med god effekt.

Overdosen er trolig et resultat av en høy startdose smerteplaster gitt av lege og morfin gitt av ambulansen.  Ved oppstart av behandling med sterke smertestillende er det viktig pasientene blir overvåket i forhold til bevissthet og pust. Det er også viktig at det er godt dokumentert og at alle som er involvert i behandlingen av pasienten er informert.

Saken tas videre opp i kvalitetsutvalget på grunn av sakens alvorlighet. Det er også viktig at saken brukes for å gi føringer for kvalitetsarbeidet ved farlige overganger mellom personalet i helsetjenesten.