Pasient har ikke fått medisin

Ved utdeling av medisiner oppdager ansatte at en pasient med infeksjon og lav blodprosent ikke har fått antibiotika og blodtransfusjon siste døgn.  Personalet starter behandlingen, og det medførte ingen ytterligere konsekvens for pasient.

​Ved vaktskifte dagen før bestemte legen at pasienten skulle ha dette, og det ble formidlet muntlig. Legen har det dokumentert i et journalnotat, men bestillingen ble ikke oppfattet av personellet på post.

Hendelsen er diskutert i avdelingen og i divisjonens kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg for avklare roller og oppgaver knyttet til forordninger og dokumentasjon.