Samhandling

Pasient må legges inn på sykehus da kommunen ikke følger opp på sykehjem.

En pasient har vært til behandling på sykehus på grunn av et lårhalsbrudd. Etter behandlingen klarer ikke pasienten å stå på bena uten hjelp. Før helgen skrives pasienten ut til et sykehjem for pleie og rekonvalesens.

Mandag kveld blir pasienten på nytt innlagt på sykehuset. Kommunen har, i stedet for å la pasienten være på et sykehjem, sendt han til eget hjem uten tilstrekkelig hjelp. På dette tidspunktet etter behandlingen var det ikke mulig for pasienten å klare seg i hjemmet.

Tiltak
Saken beskrives og sendes aktuell kommune til informasjon og forbedring.