Svikt i medisinteknisk utstyr

Ambulansepersonellet bestemmer seg for å gjennomføre en EKG-undersøkelse hjemme hos en pasient. Maskinen virker ikke, og undersøkelsen blir ikke gjennomført før de ankommer akuttmottaket.

Ambulansen får melding om å rykke ut til en pasient med brystsmerter og utstråling til venstre arm. Ambulansepersonellet gjennomfører en EKG-undersøkelse (metode som brukes for å registrere den elektriske aktiviteten i hjertet) hjemme hos pasienten, før de reiser til akuttmottaket. Elektrodene kobles på pasienten og det kommer opp en uregelmessig hjerterytme på skjermen. Umiddelbart etter dette forsvinner hjerterytmen fra skjermen. Ambulansepersonellet får derfor ikke gjennomført EKG før pasienten kommer til akuttmottaket. EKG-apparatet hadde fungert tidligere samme dag.


Årsak:

Teknisk feil på EKG-apparatet.

Konsekvens for pasienten:

Lege i akuttmottak tror ikke hendelsen hadde noen betydning for ambulansepersonellets videre behandling av denne pasienten. Men dersom pasienten hadde hatt akutt hjerteinfarkt kunne svikten av EKG-apparatet fått store konsekvenser.

Tiltak:

Den aktuelle maskinen er levert inn til kontroll/reparasjon. Inntil videre har ambulansen en lånemaskin, slik at bilen har komplett utstyr som fungerer.