Organisering

Sykehuset Innlandet er organisert med åtte divisjoner. Hver divisjon ledes av en divisjonsdirektør. I tillegg har Sykehuset Innlandet fire stabsområder, prosjekt Framtidig sykehusstruktur og Organisasjonsutviklingsprogrammet.

Bildet viser Sykehuset Innlandets organisasjonskart 

Divisjoner

Divisjon Eiendom og internservice

Divisjonsdirektør
Bård Are Bjørnstad

Assisterende divisjonsdirektør
Gro Ingeborg Løwe


Avdelinger

Eiendomsforvaltning
​​Avdelingssjef Rune Aaberg

Eiendomsdrift og utvikling
​Avdelingssjef Chay Eilif Håkonsen

Forsyning og transport ​
Avdelingssjef Morten Endresen

Innkjøp og kontrakt
​​Avdelingssjef Karl Løkken

Matforsyning
Avdelingssjef Oddvar Henriksen​

Renhold og tekstil
Avdelingssjef Ellen Hæreid Nylund

Servicetorg ​
Avdelingssjef Guri Monssen

Divisjon Elverum-Hamar

Divisjonsdirektør
Øyvind Graadal

Assisterende divisjonsdirektør
Håvard Kydland


Avdelinger

Akuttmedisinsk avdeling  ​
Avdelingssjef Bror A. Johnstad

Barne- og ungdomsavdelingen
Avdelingssjef Jon Grøtta

Bildediagnostikk
Avdelingssjef Trine Fleischer Eng​

Ergoterapi og fysioterapi, ​​Elverum
Avdelingssjef Kristin Wollan

Ergoterapi og fysioterapi, Hamar
Avdelingssjef Lars Martin Rekkedal 

Gynekologi- og fødeavdelingen ​
Avdelingssjef Anne Birthe Lømo

Medisinsk avdeling, Elverum
​Avdelingssjef Kristin Wollan

Medisinsk avdeling, Hamar ​
Avdelingssjef Hege Sognar Haugen

Kirurgisk avdeling, Hamar
​Avdelingssjef Lars Martin Rekkedal

Ortopedisk avdeling, Elverum
​Avdelingssjef Helge Wangen

​​Øre/nese/hals-avdelingen
Avdelingssjef Lena Rømmen Ovli

Øyeavdelingen
Avdelingssjef Lena Rømmen Ovli

Divisjon Gjøvik-Lillehammer

Divisjonsdirektør
Kari Mette Vika

Assisterende divisjonsdirektør
Ane Kaurstad


Avdelinger

Akuttmedisinsk avdeling, Gjøvik
Avdelingssjef Eivind Opsahl

Akuttmedisinsk avdeling, Lillehammer
Avdelingssjef Are Tvinnereim

Barne- og ungdomsavdelingen
​Avdelingssjef Pål Christensen

Bildediagnostikk 
​Avdelingssjef Frode Totlund

Gynekologi- og fødeavdelingen, Gjøvik 
​Avdelingssjef Anja Døssland Holstad

Medisinsk avdeling, Gjøvik 
Avdelingssjef Anne Kristine Fagerheim Skaug​

Medisinsk avdeling, Lillehammer ​
Avdelingssjef (konstituert) Jan Robin Forreløkken Manstad

Kirurgisk avdeling, Gjøvik
Avdelingssjef Inger Opheim

Kirurgisk avdeling, Lillehammer
Avdelingssjef (konstituert) Arn Ståle Meland

Kreftavdelingen
Avdelingssjef Svein Ove Husnes

Kvinneklinikken
Avdelingssjef Sølvi Lomsdal

Nevrologi og klinisk nevrofysiologi ​
​Avdelingssjef Anette Getz Bergmo

Øre/nese/hals-avdelingen
​Avdelingssjef Bjørg Irene Harby

Divisjon Habilitering/rehabilitering

Divisjonsdirektør
Astrid Millum


Avdelinger

Fysikalsk medisin og rehabilitering​​ ​
Avdelingssjef Anders Ledsaak Nordlund

Habilitering
Avdelingssjef Wenche Midjo Røkke

Divisjon Medisinsk service

Divisjonsdirektør
Mona Elin Steen

Avdelinger

Blodbank og medisinsk biokjemi
Avdelingssjef Lena Jeanette Bjøntegaard

Medisinsk mikrobiologi
​Avdelingssjef Merete Holth

Patologi
Avdelingssjef Rune Waalen

Divisjon Prehospitale tjenester

Divisjonsdirektør
Geir Kristoffersen


Avdelinger

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)
Avdelingssjef Arne Stokke

Ambulansetjenesten
Avdelingssjef Ingvild Grønnerud

Lokalmedisinske senter (LMS) og Hadeland spesialistsenter
Koordinator Morten Lang-Ree

Luftambulansetjenesten
​Avdelingssjef Dag Frode Kjernlie

Pasientreiser Innlandet
Avdelingssjef Thor Kristian Halseth

Kompetanseavdelingen
Avdelingssjef Pål Anders Mæhlum 

Divisjon Psykisk helsevern

Divisjonsdirektør
Benedicte Thorsen-Dahl

Assisterende divisjonsdirektør
Anton Åhren


Avdelinger

Akuttpsykiatri og psykosebehandling, Reinsvoll
Avdelingssjef Thobias Strømberg

Akuttpsykiatri og psykosebehandling​, Sanderud
Avdelingssjef Sylvi Nes​ 

Alderspsykiatri
Avdelingssjef Susan Juell

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling​ (TSB)
Avdelingssjef Erik Szabo

BUP Innlandet
Avdelingssjef Ingvild Svenkerud Aasen

DPS Elverum-Hamar ​
Avdelingssjef Marianne Gade

DPS Gjøvik
Avdelingssjef Liv Hammerstad

DPS Lillehammer ​
Avdelingssjef Berit Marie Bakkemo

DPS Tynset ​
Avdelingssjef Ingunn Rognstad Grutle

Divisjon Tynset

Divisjonsdirektør
Oddbjørn Øien


Avdelinger

Akutt, kirurgi, plastikkirurgi og ortopedi
Avdelingssjef Ingeborg Kirkbakk

Medisin og fødestue
Avdelingssjef Astrid Skotte

Bildediagnostikk og beredskap
Avdelingssjef Morten Resell

Staber

Stabsområde Helse

Direktør medisin og helsefag
Ellen Henriette Pettersen


Avdelinger

Forskning og innovasjon
Forskningsdirektør Ingeborg Hartz

Helseteknologi
Avdelingssjef Roar Halvorsen

Kompetanse og utdanning
Avdelingssjef Inger Torun Holmgren

Kvalitet og pasientsikkerhet
Avdelingssjef Embjørg Lie

Samhandling og brukermedvirkning
Avdelingssjef Marthe Flugstad

Virksomhetsstyring
Avdelingssjef Borghild Rake Hammer

Stabsområde HR

HR-direktør
Cecilie Dobloug Nyland

Arbeidsgiverpolitikk
Forhandlingssjef Anne-Helene T. Hagen-Fagerhaug

HR Forvaltning
Avdelingssjef Marianne Enger

HMS/BHT
Avdelingssjef Bjørn Egil Skar

Juridisk
Avdelingssjef Hans Kristian Hellum

Avdeling for organisasjon- og ledelsesutvikling
Avdelingssjef Jannicke Storm

Stabsområde Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kommunikasjonsdirektør
Frank Roar Byenstuen

Oversikt over pressekontakter

Stabsområde Økonomi

Økonomidirektør
Nina Lier

Prosjekt Framtidig sykehusstruktur

Prosjektdirektør
Roger Jenssen

Les om framtidig sykehusstruktur

Organisasjonsutviklingsprogrammet

Programdirektør
Jens Schanche Dølør


Fant du det du lette etter?