Brukerutvalget

Brukerutvalget er til for å tale pasientenes sak og skal gi råd til Sykehuset Innlandet i arbeidet med å videreutvikle pasienttilbudet. Brukerutvalget består av representanter for ulike pasientorganisasjoner i Innlandet.

Fakta

Mer om Brukerutvalget

Brukerutvalgets 10 medlemmer oppnevnes av styret i Sykehuset Innlandet etter forslag fra pasient- og brukerorganisasjonene og eldrerådene i Hedmark og Oppland.

Brukerutvalget har 8-10 møter i året. Representanter fra Sykehuset Innlandets ledelse deltar fast på brukerutvalgets møter.

Medlemmene opp­nevnes fra:​

  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
  • Kreftforeningen
  • Mental Helse
  • Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
  • Oppland og Hedmark fylkes eldreråd

Brukerutvalgets medlemmer

Medlemsoversikt

Per Rasmussen (leder) ​
Oppland fylkeskommunes eldreråd ​

Gerd Elisabeth Nonstad (nestleder)
Kreftforeningen​

​Aage Willy Jonassen
Hedmark fylkeskommune eldreråd

Kine Tøftum Sunde ​
FFO Oppland

Tone Meisdalen
RIO Innlandet

Kjell Viggo Eilertsen
Mental helse Oppland

Gunn Rauken
FFO Hedmark

Svein Erik Lund
FFO Oppland

​Jøran Halvorsen ​
Mental helse Hedmark

Torstein Lerhol
​SAFO

Sykehusrepresentanter

Grethe G. Fossum
Samhandlingsdirektør

Geir Silseth
Spesialrådgiver


Kommende møter

05.04 onsdag

Møte i Brukerutvalget

Møte i Brukerutvalget. Mer informasjon kommer.

03.05 onsdag

Møte i Brukerutvalget

Møte i Brukerutavalget. Mer informasjon kommer.

Se flere kommende arrangementer ()

Referater

Referater 2016

2016-12-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2016-12-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-12-07-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-11-03-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2016-11-03-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-11-03-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-10-05-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2016-10-05-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-10-05-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-09-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2016-09-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-09-07-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-06-01-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2016-06-01-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-06-01-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-05-04-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2016-05-04-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-05-04-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-04-13-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2016-04-13-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-04-13-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-03-03-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2016-03-03-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-03-03-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-02-03-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2016-02-03-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-02-03-Referat-Brukerutvalget.pdf
2016-01-06-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2016-01-06-Referat-Brukerutvalget.pdf2016-01-06-Referat-Brukerutvalget.pdf

Referater 2015

2015-11-06-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2015-11-06-Referat-Brukerutvalget.pdf2015-11-06-Referat-Brukerutvalget.pdf
2015-10-07-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2015-10-07-Referat-Brukerutvalget.pdf2015-10-07-Referat-Brukerutvalget.pdf
2015-09-09-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2015-09-09-Referat-Brukerutvalget.pdf2015-09-09-Referat-Brukerutvalget.pdf
2015-06-10-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2015-06-10-Referat-Brukerutvalget.pdf2015-06-10-Referat-Brukerutvalget.pdf
2015-05-19-20-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2015-05-19-20-Referat-Brukerutvalget.pdf2015-05-19-20-Referat-Brukerutvalget.pdf
2015-04-14-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2015-04-14-Referat-Brukerutvalget.pdf2015-04-14-Referat-Brukerutvalget.pdf
2015-03-11-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2015-03-11-Referat-Brukerutvalget.pdf2015-03-11-Referat-Brukerutvalget.pdf
2015-02-11-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2015-02-11-Referat-Brukerutvalget.pdf2015-02-11-Referat-Brukerutvalget.pdf
2015-01-14-Referat-Brukerutvalget.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/Documents/Brukerutvalget/2015-01-14-Referat-Brukerutvalget.pdf2015-01-14-Referat-Brukerutvalget.pdf

Hysj, vi vil ikke høre!

Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet ønsker å sette fokus på ivaretakelse av taushetsplikten og har fått trykket opp «Hysj-kort».


Taushetsplikten etter kapittel 5 i lov om helsepersonell skal, som kjent, hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.