Arkiv

​Oversikt over styremøter i 2015


Styremøte 22.01


Innkalling og dokumenter for styremøte 22.01.

Les også:
Protokoll fra 22.01.15

Miniseminar 22.01

Tema: Private spesialisthelsetjenester
Klokka 12.00 til 14.30.

12.00:
Direktør for eksterne helsetjenester Stig Grydeland Helse Sør-Øst
12.45:
Daglig leder Lars Erik Dalen og utviklingssjef Harald Odde fra Friskstiftelsen
13.30 Pause
13.45
Fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke: Medisinsk sjef, dr. med. Are Helseth


Styremøte 27.02

Innkalling og dokumenter for styremøte 27.02.

Les også:
Protokoll fra 27.02.15

Styreseminar 19.03

Seminaret holdes på SI Reinsvoll.

Agenda for styreseminaret:
12.30:
Økonomisk langtidsplan (ØLP) – underoverskrifter:
faglige satsingsområder og økonomi, omstillingsresultat Kongsvinger
14.30:
Omvisning (kun for styret)
15.30:
Omstilling Psykisk helsevern – hvordan har det gått – statusorientering
17.00:
Orientering om Tekstilvask Innlandet AS
17.30:
Status idefaseutredning (prosess) + planlegging ekskursjon i juni
18.30: Slutt


Styremøte 20.03

Innkalling og dokumenter for styremøte 20.03.

Les også:
Protokoll fra 20.03.15

Styremøte 23.04

Innkalling og dokumenter for styremøte 23.04.

Les også:
Protokoll fra 23.04.15

Styremøte 28.05


Innkalling og dokumenter for styremøte 28.05.

Les også:
Protokoll fra 28.05.15

Styremøte 03.09

Innkaling og dokumenter for styremøte 03.09.

Les også:
Protokoll fra 03.09.15

Styremøte 01.10

Avlyst.

Styreseminar 22.10


Seminaret holdes på SI Tynset (møterom i bygg 9 på DPS Tynset).

Agenda for styreseminaret:  
11:30:
Lunsj i peisestua DPS Tynset
12.00:
Omvisning og orientering om Sykehuset Innlandet, Tynset ved divisjonsdirektør Stein Tronsmoen
13.00:
Fritt behandlingsvalg
14.30: Pause
14.45:
Budsjett og mål 2016. Prosess og premisser.
16.45: Pause
17.00:
Styreevaluering og evaluering av administrerende direktør – styrets time
18.30: Slutt


Styremøte 23.10

Innkalling og dokumenter for styremøte 23.10.

Les også:
Protokoll fra 23.10.15


Styremøte 19.11

Innkalling og dokumenter for styremøte 19.11.

Les også:
Protokoll fra 19.11.15


Styremøte 16.12

Innkalling og dokumenter for styremøte 16.12

Les også:
Protokoll fra 16.12.15

Tidligere styredokumenter

Ønsker du å lese styredokumenter fra før 2015?
Ta kontakt med Linda E. Nyfløt.

Fant du det du lette etter?