Øyeblikkelig hjelp

Ta kontakt med din lokale BUP poliklinikk dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid. Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenfor ordinær arbeidstid, eller i helger/høytider, må du kontakte BUP døgn, Sanderud. Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Øyeblikkelig hjelp på dagtid

Henvendelser mandag-fredag 08.00-15.00 rettes direkte til din lokale BUP poliklinikk.

Telefon: 915 06 200

Øyeblikkelig hjelp på kveldstid

Henvendelser mandag-fredag 15.00-08.00 rettes til Enhet for akutt ved BUP døgn, Sanderud​.

Telefon: 62 58 16 95

Øyeblikkelig hjelp i helger/høytider​

​​Henvendelser i helger/høytider rettes til Enhet for akutt ved BUP døgn Sanderud.

Telefon: 62 58 16 95


Hvem kan henven​de seg?

  • Barn, ungdom eller foreldre/foresatte med tilknytning til BUP
  • Fastleger, kommunal legevakt og andre leger

Tilhører du ikke en av grup​pene over?

Ta kontakt med din lokale legevakt. Ring nasjonalt legevaktnummer for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området du oppholder deg​.

Telefon: 116 117

Tilstander som skal få øyeblikkelig hjelp

  • Psykotiske tilstander preget av svær uro eller voldsomhet som medfører betydelig fare for pasientens eller andres liv eller helse.
  • Psykotiske og andre tilstander preget av svær angst eller depreajsn der det er betydelig fare for at pasienten kan søke å ta sitt eget liv eller skade seg selv og andre.
  • Deliriøse tilstander der avrusning ikke er en hovedsak.
  • Psykiske tilstander hos barn og unge som omsorgspersoner ikke kan mestre, og der hjelp fra det psykiske helsevernet er påtrengende nødvendig.​
Fant du det du lette etter?