Påvist smitte hos ansatt

Det er påvist et tilfelle av covid-19-smitte i hos en ansatt i Sykehuset Innlandet med arbeidssted på Lillehammer.

Den ansatte har hatt begrenset kontakt med pasienter og øvrige ansatte. Til sammen fem pasienter/pårørende er satt i karantene som følge av smittetilfellet. 

Smittetilfellet har ingen følger for driften ved den aktuelle enheten.