Rusmisbruk, somatikk og psykisk helse

Formålet til forskningsgruppen er å utvikle kunnskap om relasjonen og samspillet mellom psykososiale forhold, somatiske tilstander, samfunnsstrukturer og rusmisbruk.

​Forskningsgruppa skal samle, formidle, stimulere og invitere til forskning innenfor det gitte fagområdet. Delmål er å etablere forskningssamarbeid med sentrale forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt.

Leder av forskningsgruppen

Forskningsleder, Anne Landheim
E-post: anne.landheim@sykehuset-innlandet.no

Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Samarbeidspartnere og nettverkstilknytning

Nasjonalt:

 • SERAF/UIO
 • NOVA/UIO
 • Fengselsvesenet

Internasjonalt:

 • Dartmouth Psychiatric Research Center

Pågående prosjekter

 • A long- term follow-up on the OMT Hedmark/Oppland study (OMTHO-II)
  Prosjektleder Ivar Skeie, SI
 • A 17 years follow-up study of persons with severe substance use disorder and co-occurring Mental illness Prosjektleder Anne Landheim, SI
 • Hepatitt C og psykiatrisk komorbiditet
  Prosjektleder Knut Boe Killeland, SI
 • Assessing the prevalence of hepatitis C virus infections in prisons in Norway by systematic screening Prosjektleder: Knut Boe Kielland, SI
 • LAR og dødelighet
  Prosjektleder Ivar Skeie, SI
 • Opplevd bedring og recovery i et langtidsforløp Post-doc
   Henning Pettersen, SI
 • Hvordan påvirkes legenes arbeidsprestasjon av deres alkoholvaner?
  Prosjektleder Lars Lien, SI
 • Forekomsten av somatiske helseplager og psykiske lidelser hos personer med rusmisbruk. Epidemiologisk studie.
  Prosjektleder Jørgen Bramness, SI
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.