Arrangementer

Arrangementer

 • Onsdag 24.04.
  Styremøte

  Styremøte i Sykehuset Innlandet holdes i Brumunddal onsdag 24. april, i møterom Butterkvern 2. Møtet starter klokka 10.00 og er ferdig 15.00.

 • Fredag 26.04.
  Dialogseminar om integrerte helsetjenester og samarbeid om pasientene som trenger det mest

  Sykehuset Innlandet, NTNU og Helse Inn arrangerer et dialogseminar hvor målet er å motivere til forsknings- og innovasjonsaktiviteter som kan bidra til å skape et bedre helsetilbud til de pasientene som trenger det mest.

 • Mandag 06.05.
  Utvikling av Nord-Gudbrandsdal LMS

  I samarbeid med drifts- og utviklingsrådet (DUR) ved NGLMS inviterer Sykehuset Innlandet HF til temadag om dagens og fremtidens tilbud ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter.

 • Tirsdag 07.05.
  Digital samhandling i prehospitale tjenester

  I forbindelse med innovasjonsprosjektet «Digital samhandling i pasientforløp» inviterer Sykehuset Innlandet til oppstartskonferanse for digital samhandling i prehospitale tjenester.

 • Torsdag 09.05.
  Fagdag ergo-/fysioterapeuter og sosionomer

  Hvordan møte utsatte grupper på en anerkjennende måte i helsevesenet?

 • Tirsdag 14.05.
  Fagdag ergo- og fysioterapeuter, KOLS

  KOLS er årets tema på primærhelsetjenestens dag, fagdag for ergo- og fysioterapeuter.

 • Onsdag 15.05.
  Helsepedagogikk

  Modulbasert opplæringstilbud som tar opp ulike temaer knyttet til pasient- og pårørendeopplæring. Brukerrepresentanter fra brukerorganisasjoner er også velkommen.

 • Onsdag 15.05.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 15. mai fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Tirsdag 21.05.
  2019 Schizofrenidagen

  Basal Eksponeringsterapi (BET). En transdiagnostisk tilnærming til pasienter med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser

 • Torsdag 23.05.
  Fagdag barn

  Barneansvarlige i Sykehuset Innlandet, ansatte i barnevernet og ved helsestasjoner samt andre interesserte er velkommen til fagdag om barn.

 • Torsdag 23.05.
  Demens midt i livet, mestringskurs

  Et kurstilbud for deg som har fått demens før 65-årsalder og din nærmeste pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner.

 • Fredag 24.05.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 05.06.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 5. juni fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 06.06.
  Kartleggingsverktøy SexKunn og KroppKunn

  Habiliteringstjenesten inviterer til kvalifiseringskurs.

 • Onsdag 12.06.
  Utviklingshemning og demens

  Sammen med Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse inviterer habiliteringstjenesten til fagdag der utviklingshemning og demens er tema.

 • Torsdag 13.06.
  PRISM-5

  Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har det faglige og administrative ansvar for nasjonal opplæring i PRISM.

 • Fredag 14.06.
  Morbus Crohn og Ulcerøs colitt- barn og ungdom, mestringskurs

  Mestringskurs for ungdom i alderen 13-18 år som har Ulcerøs colitt eller Mb. Crohn. Pårørende til barn og ungdom med de samme diagnosene er også velkommen.

 • Torsdag 20.06.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 14.08.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 14. august fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 22.08.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 11.09.
  TID

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

 • Onsdag 11.09.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 11. september fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Fredag 27.09.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 16.10.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 16. oktober fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Fredag 01.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 13.11.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 13. november fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 21.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Onsdag 04.12.
  Møte i Brukerutvalget

  Møte i Brukerutvalget 4. desember fra klokka 09.30 til 15.30.

 • Torsdag 19.12.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.