Arrangementer

Arrangementer

 • Onsdag 29.08.
  Menneskerettigheter for personer med demens

 • Onsdag 29.08.
  ABC-traume Kongsvinger

  Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTS øst.

 • Onsdag 29.08.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 05.09.
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • Tirsdag 11.09.
  Hoftebrudd

  Fagdagen arrangeres i samarbeid med kommunene i Nord-Odal, Nes, Eidskog, Grue og Kongsvinger.

 • Tirsdag 11.09.
  Fagdag DPS Gjøvik er AVLYST

  Det er lagt opp til to dager med likt innhold for å nå flest mulig av våre ansatte. Vi har noen ledige plasser begge dager og ønsker å invitere samarbeidspartnere både innenfor helseforetaket, i kommunene samt fastleger og avtalespesialister.

 • Onsdag 19.09.
  TID kursholder

  Alderspsykiatrisk forskningssenter inviterer sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten til kurs - Kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

 • Onsdag 19.09.
  ABC-traume Sanderud

  Kurset er en innføring i grunnleggende traumeforståelse innen psykisk helsevern og er en grunnutdanning som gir deg mulighet til å melde deg på videre fordypningskurs i regi av RVTS øst.

 • Torsdag 27.09.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 03.10.
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • Torsdag 18.10.
  Klinisk samarbeidsutvalg

  Sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke inviterer til temadag. Sett av dagen!

 • Torsdag 18.10.
  Palliasjon til kolspasienten

  Klinisk samarbeidsutvalg, sykepleienettverket for kreftpasienter og andre alvorlig syke, i Hedmark og Oppland inviterer til felles temadag om kolspasienten.

 • Fredag 19.10.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Søndag 21.10.
  Addressing existential questions in health care

  Nordic conference in psychology og religion.

 • Tirsdag 30.10.
  Brukermøte

  Laboratoriene i Sykehuset Innlandet inviterer til Brukermøte for leger og helsefaglig personell i primærhelsetjenesten i Hedmark og Oppland.

 • Onsdag 07.11.
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • Mandag 12.11.
  Krisekonferansen 2018

  Den 7. nasjonale krisekonferansen tar opp temaet - Hvordan møte personer i akutt krise?

 • Fredag 23.11.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 05.12.
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 19.12.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Cøliaki

  Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

 • Diabetes

  Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

 • Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?

  Kurs for deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende.

 • Helsepedagogikk

  Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

 • Hvordan leve med hjertesykdom?

  Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

 • Mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi

  Kurset arrangeres av barneavdelingen på Lillehammer i samarbeid med Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland, sosionomtjenesten, BUP Lillehammer og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes for pårørende til barn og unge med epilepsi.

 • Morbus chron - ulcerøs colitt

  Dette er et kurs for den som har kronisk tarmsykdom som ulcerøs colitt og morbus crohn for få hjelp til å mestre hverdagen bedre og oppleve forståelse og kontroll over egen situasjon.

 • Møteplass

  DPS Gjøvik inviterer i samarbeid med Gjøvik kommune til Møteplass for pårørende til psykisk syke. Tilbudet er gratis og åpent for alle pårørende uavhengig av hvor du bor.

 • Møteplass DPS Gjøvik

  Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

 • Smertemestring

  Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

 • Sykelig overvekt mestringskurs

  Overvektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.