Arrangementer

Arrangementer

 • Søndag 21.10.
  Addressing existential questions in health care

  Nordic conference in psychology og religion.

 • Torsdag 25.10.
  Lek og kommunikasjon i førskolealder

  Kurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).

 • Mandag 29.10.
  Stoffskiftesykdom, mestringskurs

  Sykehuset Innlandet, Medisinsk avdeling Hamar arrangerer mestringskurs for deg med stoffskiftesykdom. Kurset går over to dager.

 • Tirsdag 30.10.
  Brukermøte

  Laboratoriene i Sykehuset Innlandet inviterer til Brukermøte for leger og helsefaglig personell i primærhelsetjenesten i Hedmark og Oppland.

 • Tirsdag 30.10.
  Brukerkurs

  Laboratoriene i Sykehuset Innlandet arrangerer sitt årlige brukerkurs for leger og helsefaglig personell i primærhelsetjenesten.

 • Torsdag 01.11.
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • Fredag 09.11.
  Epilepsi, mestringskurs

  Sykehuset Innlandet Lillehammer, Barneavdelingen, arrangerer mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi to ganger i året.

 • Mandag 12.11.
  Krisekonferansen 2018

  Den 7. nasjonale krisekonferansen tar opp temaet - Hvordan møte personer i akutt krise?

 • Onsdag 14.11.
  Spiseforstyrrelse - pårørendedag

 • Torsdag 22.11.
  Utfordrende atferd, alternative og forebyggende tiltak

  Seminaret vil ta for seg ulike aspekter ved det å gi gode tjenester til barn, unge og voksne med ulike bistandsbehov.

 • Fredag 23.11.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 28.11.
  Fatigue - hva er det og hvordan leve bedre med det?

  Kurs for deg som har eller har hatt kreftsykdom og dine pårørende.

 • Onsdag 05.12.
  Møte i Brukerutvalget

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 19.12.
  Styremøte

  Mer informasjon kommer.

 • Onsdag 09.01.
  ROP-dagen 2019

  ROP-dagen 2019 vil illustrere bredden av hva avhengighet er og kan være.

 • Torsdag 31.01.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Mandag 04.02.
  Systematisk tekstkondensering

  En systematisk analyse med forpliktende tolkninger og resultater som gir ny innsikt utgjør den viktigste forskjellen mellom forskning og andre former for kunnskapsutvikling.

 • Tirsdag 05.02.
  Obligatorisk emnekurs i ECT

  Kurset arrangeres årlig for leger i spesialisering psykiatri. I tillegg til den obligatoriske delen, er det et praktisk kurs der apparatur og utskrift gjennomgås.

 • Torsdag 21.02.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Fredag 22.03.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 04.04.
  Lek og kommunikasjon i førskolealder

  Kurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).

 • Onsdag 24.04.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Fredag 24.05.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 20.06.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 22.08.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Fredag 27.09.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Fredag 01.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 21.11.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Torsdag 19.12.
  Styremøte

  Innkalling og styredokumenter legges ut rundt en uke før møtet starter.

 • Autismespekterforstyrrelser

  Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser hos små barn.

 • Cøliaki

  Mestringskurs for deg som har fått diagnosen cøliaki. Arrangeres i nært samarbeid med Hedmark cøliakiforening.

 • Diabetes

  Dette er et kurs for de som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta på kurset.

 • Helsepedagogikk

  Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet har et overordnet ansvar for å drive kompetansehevende opplæring innen helsepedagogikk.

 • Hvordan leve med hjertesykdom?

  Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt kunnskap om sin situasjon og sine muligheter.

 • Møteplass DPS Gjøvik

  Møteplass for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

 • ROM for påfyll

  ROM - der pårørende, berørte og fagpersoner møtes.

 • Smertemestring

  Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik

 • Sykelig overvekt mestringskurs

  Overvektspoliklinikken ved SI Kongsvinger arrangerer mestringskurs for personer med sykelig overvekt to ganger i året. Kurset går over to dager.

 • Utrykningskurs - kode 160

  Alle som kjører utrykningskjøretøy må ha kompetansebevis for utrykningsfører. For å få det må du gjennomføre et obligatorisk kurs i utrykningskjøring med bestått teoretisk og praktisk prøve.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.