TID kursholderkurs

Kurs , 27.02.2019-28.02.2019

TID er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser.

TID er et manualbasert verktøy som personalet i samarbeid med lege anvender for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre alvorlige psykiske lidelser. Disse symptomene kalles ofte også nevropsykiatriske symptomer. Modellen integrerer miljøterapeutiske og medikamentelle tiltak i en helhetlig tilnærming til pasientene. TID bygger på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi og personsentrert omsorg. Modellen har vist god effekt i forskningsstudier; det vil si en evidensbasert modell.
Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. Modellen kan nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved demensavdelinger, ved sykehusavdelinger, i hjemmetjenester osv.

Tid og sted

27. og 28. februar 2019 (14 timer)

Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport
Lufthavnsveien 30, Stjørdal,
7502 Trondheim
Telefon: 74 84 36 00
E-post: info.trondheim.airport@radissonblu.com

Målgruppe

Sykepleiere, leger og annet helsepersonell med høyskole/universitetsutdanning som arbeider i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. Kurset er særskilt aktuelt for personell som har undervisning eller fagutvikling som del av sine arbeidsoppgaver. Av erfaring ser vi at det er en fordel at man er minst to personer fra samme institusjon/avdeling for senere å kunne gjennomføre basiskurs sammen, men det er ingen betingelse for deltakelse.

Godkjenning

Kurset er godkjent som meritterende til klinisk
spesialist i sykepleie og ergoterapi. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

Pris og påmeldingsinformasjon

3 500 kr (inkl. kursavgift, materiell, lunsj, kaffe/te).
Ved deltakelse på fellesmiddag blir det et tillegg på kr 495,-.
Elektronisk påmelding:

Påmeldingsfrist 30. januar 2019

Antall plasser: 30
Påmeldingen er bindende f.o.m. seks uker før kurset arrangeres.

Overnatting

Bestilles og dekkes av kursdeltaker.
Et begrenset antall rom er holdt av ved Radisson Blu inntil 25. januar 2019.

Program 27. 02.2019

0900 Registrering (med enkel servering og kaffe/te)
0930 Velkommen – kort introduksjon av TID og forskning
1015 Demens og atferdsmessige- og psykologiske symptomer ved demens
1100 Pause
1115 Personsentrert omsorg i praksis
1145 Pause
1200 Kognitiv terapi – en introduksjon
1300 Lunsj
1345 Opplæring i TID-modellen
1430 Pause
1445 Opplæring i TID-modellen
1530 Pause
1545 Kartleggingsverktøy i TID-modellen (del av utredningsfasen)
1630 Pause
1645 Opplæring i TID-modellen
1730 Dagen avsluttes
2000 Felles middag

Program 28.02.2019

0830 TID-administratorrollen
0915 Pause
0930 Gjennomgang og presentasjon av TID-refleksjonsmøte
1030 Pause
1045 TID-refleksjonsmøte, praktisk øvelse og gjennomføring
1130 Lunsj
1230 TID-refleksjonsmøte, praktisk øvelse og gjennomføring
1345 Pause
1400 Hvordan arrangere TID-basiskurs – kursholders oppgaver
1530 Dagen avsluttes

Det tas forbehold om endring i programmet.

Når og hvor

Dato
27.02.2019-28.02.2019 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport
Lufthavnsveien 30, Stjørdal,
7502 Trondheim
 
Arrangør
Forskningssenteret for Aldresrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet. 
Kontakt
Spesialsykepleier Anette Væringstad tlf. 995 40 470
Lege/forsker Bjørn Lichtwarck tlf. 975 23 048
 
Mer informasjon
anette.vaeringstad@sykehuset-innlandet.no  

Oppfølging i etterkant

Kursdeltakerne skal i etterkant innlevere en skriftlig rapport etter å ha gjennomført minst ett kurs for en personalgruppe, og deltatt på et TID-refleksjonsmøte. Man får tilsendt spørreskjema om selve kursholderkurset og om erfaringer etter kurset.
Kursledelsen vil ta kontakt i etterkant for oppfølging, og vil være tilgjengelig for spørsmål.

Mer informasjon

Les mer om TID-modellen på www.tidmodell.no

Før kurset anbefales det å gjøre seg kjent med TID-manualen og TID-filmen; finnes på hjemmesiden under https://tidmodell.no/modellen/

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.