Nyheter

Nyheter

 • 07.02.2018
  Hedret av kongen

  Professor Geir Selbæk ved alderspykiatrisk forskningssenter på Sanderud er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris for 2018. Prisen ble overrakt av Hans Majestet Kongen.

 • 21.12.2017
  Perspektivkonferanse om framtidig målbilde

  Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 2018 vil omhandle flere hovedområder i sykehusets framtidige målbilde. Samhandling, desentralisering, prehospitale tjenester og spesialisert pasientbehandling blir alle viktige tema når fagfolk og p...

 • 20.12.2017
  Investerer i nye tjenester på Hadeland

  Styret i Sykehuset Innlandet vedtok i dag å investere 6,1 millioner kroner til utvikling av flere spesialisthelsetjenester på Hadeland. – Desentralisering av flere tjenester er en viktig del av vårt framtidige målbilde, sier Alice Beathe An...

 • 19.12.2017
  #metoo på dagsorden

  – Sykehuset Innlandet er en stor arbeidsplass med rundt 10.000 ansatte. Det er ingen grunn til å tro at seksuell trakassering og maktmisbruk ikke forekommer like ofte hos oss som på andre arbeidsplasser. Trolig er det underrapportering av s...

 • 18.12.2017
  Irene Dahl Andersen til Perspektivkonferansen

  Viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen ved Sykehuset Østfold kommer til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 20. januar. Hun vil fortelle politikerne i Innlandet om erfaringene med å samle somatikk og psykisk helsevern i det...

 • 08.12.2017
  Ser på pasientforløp i Utviklingsplan

  Sykehuset Innlandet skal beskrive utviklingen av pasientens helsetjeneste på vei mot en ny sykehusstruktur. 80 representanter fra kommuner, utdanningsinstitusjoner, fagforeninger, brukerutvalg, behandlingssteder og ulike fagmiljøer var med...

 • 07.12.2017
  Anbefaler nye tilbud og utvidelse av tjenester ved NGLMS

  Arbeidsgruppen som har sett på utviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) anbefaler å opprette en rekke nye tilbud samtidig som de vil utvide det eksisterende tilbudet.

 • 29.11.2017
  Feil i nyhetsoppslag om ambulanseberedskap

  GD har i flere artikler om ambulanseberedskapen i Nord-Gudbrandsdalen framsatt faktafeil.

 • 16.11.2017
  Endring av kodepraksis innen rehabilitering

  Avregningsutvalget har konkludert med at Sykehuset Innlandet må endre sin kodepraksis for kompleks rehabilitering, men oppfordrer Helsedirektoratet til å presisere de faglige kriteriene i ISF-regelverket.

 • 15.11.2017
  Arbeidet med overføring av SI Kongsvinger i gang

  Sykehuset på Kongsvinger, med tilhørende opptaksområde, overføres fra 1. januar 2019 fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. Dette innebærer en overføring av det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkning...

 • 24.10.2017
  Bedre individuell kreftbehandling

  Overlege Bjørg Sjøblom disputerer fredag 27. oktober for sin doktorgrad om hvilken betydning skjelettmuskulatur har for overlevelse og bivirkninger av cellegiftbehandling. Sjøblom er overlege i onkologi på Avdeling for kreftbehandling ved O...

 • 20.10.2017
  Endrer kodebruk innen rehabilitering

  Sykehuset Innlandet endrer sin kodepraksis etter at Helsedirektoratets avregningsutvalg har gått igjennom registrering av opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst.

 • 20.10.2017
  Styret vil ha Mjøssykehus

  Styret ga 20. oktober sin tilslutning til et framtidig målbilde med et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt Mjøssykehuset. Vedtaket var enstemmig.

 • 13.10.2017
  Mjøssykehus for hele Innlandet

  Administrerende direktør i SI, Alice Beathe Andersgaard, anbefaler i sin innstilling til styret å samle spesialiserte tjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt sykehus ved Mjøsbrua.

 • 13.10.2017
  Sterk fortelling om åpenhet og tillit

  – At legen innrømmet feilen, gjorde sorgen lettere å bære. Det sier Birgit Afseth Holen, som sammen med sin mann Olav Skjelsvold mistet datteren Solveig etter en feil under fødselen i 2013.

 • 06.10.2017
  Samarbeider om doktorgradsutdanning

  Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet (HINN) har inngått en avtale om å jobbe for å få på plass et nytt doktorgradsprogram i Innlandet.

 • 02.10.2017
  Ny ledelse ved SI Kongsvinger

  Dagny Sjaatil har valgt å trekke seg tilbake fra divisjonsdirektørstillingen ved SI Kongsvinger. Hege Gjessing tar over som konstituert divisjonsdirektør fra 10. oktober.

 • 26.09.2017
  Med rumpa i rampelyset

  – Ylva Sahlin er min anale gudinne! Det har skuespiller og komiker Sigrid Bonde Tusvik grundig slått fast i flere medier denne høsten. I podkasten Tusvik og Tønne, har hun og programlederkollega Lisa Tønne gitt lytterne et ufiltrert innblik...

 • 22.08.2017
  Forsker på aktiv alderdom

  Forskere ved NTNU Gjøvik og Sykehuset Innlandet vil øke innsikten i eldres helse og livssituasjon når de samarbeider om landets første NORSE-studie. Hvordan vi kan få en aktiv alderdom, er blant svarene de søker i en omfattende undersøkelse...

 • 29.06.2017
  SI Kongsvinger blir overført til Akershus universitetssykehus

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dagens foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF bestemt at sykehuset på Kongsvinger og innbyggerne i Kongsvingerregionen fra 2019 skal legges inn under Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde. Det...

 • 23.06.2017
  ​Vurderer flere tjenester i Nord-Gudbrandsdal

  Sykehuset Innlandet går sammen med kommunene i Nord-Gudbrandsdal om å vurdere hvordan det lokalmedisinske senteret på Otta kan videreutvikles. Samarbeidet kan legge til rette for flere desentraliserte spesialisthelsetjenester.

 • 20.06.2017
  Aktivitet gjennom sommeren

  I forbindelse med ferieavvikling vil noen avdelinger og enheter ved Sykehuset Innlandet tilpasse aktiviteten gjennom sommeren. Pasienter og pårørende kan forholde seg som normalt, vi informerer deg når det er tilpasninger du må kjenne til.

 • 16.06.2017
  Vil desentralisere flere tjenester

  Styret i Sykehuset Innlandet vil etablere flere spesialisthelsetjenester på Hadeland. Opprettelsen av polikliniske tilbud ved årsskiftet kan være forløperen til et lokalmedisinsk senter i området. Samtidig vil Sykehuset Innlandet se på m...

 • 08.06.2017
  Mors brusvaner påvirker fødselsvekt

  Lege og stipendiat Jacob Holter Grundt disputerer torsdag 15. juni for sin doktorgrad på forhold som påvirker vekst og vekt i fosterlivet og de første leveårene, og risiko for overvekt og fedme hos barn. Disputasen holdes i Auditoriet på SI Lillehammer.

 • 31.05.2017
  1000 pasienter operert med robot

  Siden oppstarten med robotkirurgi for tre år siden, har 1000 pasienter blitt robotoperert i Sykehuset Innlandet. Det er nå blant landets mest brukte operasjonsroboter, og utviklingen fortsetter.

 • 19.05.2017
  Hjelp til å velge

  Når du henvises til undersøkelse eller behandling på sykehus, har du rett til å velge behandlingssted. Ønsker du individuelle råd før du bestemmer deg? Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp av en pasientrådgiver!

 • 15.05.2017
  Ny divisjonsledelse Gjøvik-Lillehammer

  Hege Lundring er ansatt som divisjonsdirektør for divisjon Gjøvik-Lillehammer. Den nyopprettede stillingen ble utlyst på nyåret. Kari Mette Vika blir assisterende divisjonsdirektør i den nye divisjonen.

 • 11.05.2017
  Ny direktør for medisin og helsefag

  Ellen Henriette Pettersen er ansatt som direktør for medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet. Pettersen har vært konstituert i stillingen siden 30. januar. Da kom hun fra stillingen som avdelingssjef for kirurgi ved sykehuset på Lillehammer.

 • 02.05.2017
  Åndelig og eksistensiell omsorg handler om å trøste

  Førstelektor Kirsten Tornøe, tilknyttet Lovisenberg diakonale høgskole og Religionspsykologisk senter ved Sykehuset Innlandet, disputerer 5. mai for sitt doktorgradsarbeid på sykepleiere...

 • 24.04.2017
  Temamøte: Akuttmedisin – når det haster!

  Ved hjelp av ny teknologi og effektiv kommunikasjon vil ambulansetjenesten spille en viktig rolle i en fremtidig sykehusstruktur. Sykehuset Innlandet setter fokus på utviklingen av akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i det tredje tema...

 • 20.03.2017
  – 7 av 10 konsultasjoner kan desentraliseres

  Flere spesialiserte tjenester skal samles i en fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Men hvilke tjenester kan desentraliseres? Sykehuset Innlandet orienterte 20. mars den politiske referansegruppen om hvilket innhold som kan tenkes utenfor akuttsykehus.

 • 23.02.2017
  Forventer 8 milliarder kroner til Innlandet

  Styreleder Anne Enger forventer at Innlandet får 8 milliarder kroner til trinnvis utvikling av en fremtidig sykehusstruktur.

 • 16.02.2017
  Deprimerte eldre får ulik behandling

  Bare halvparten av behandlinger av depresjon hos eldre er i tråd med kunnskapsbaserte anbefalinger. Det er konklusjonen i doktorgradsarbeidet til avdelingsoverlege Eivind Aakhus ved Avdeling for alderspsykiatri i Sykehuset Innlandet.

 • 13.02.2017
  Søker to sentrale ledere

  To sentrale lederstillinger er utlyst. Både direktør for medisin og helsefag og divisjonsdirektør for divisjon Gjøvik-Lillehammer er en del av toppledelsen. I dag er både fagdirektør og divisjonsdirektør på Lillehammer konstituerte.

 • 01.02.2017
  Inviterer til høring om fremtidig sykehusstruktur

  Sykehuset Innlandet setter i dag i gang høring av en idéfaserapport om fremtidig sykehusstruktur. Høringsspørsmålene omhandler flere aktuelle temaer om fremtidens pasientbehandling i Innlandet.

 • 19.01.2017
  Tom Borza disputerer

  Overlege Tom Borza ved Alderspsykiatrisk forskningssenter i Sykehuset Innlandet disputerer 27. januar ved Universitetet i Oslo for sitt doktorgradsarbeid om forløpet av depresjon og symptomer på depresjon hos eldre.

 • 05.01.2017
  Vis hensyn ved sykehusbesøk

  – Vi oppfordrer alle som besøker pasienter ved sykehusene våre til å tenke over om de sjøl kan være smittebærere, sier Cecilia Tomter, fagleder for smittevern og hygiene i Sykehuset Innlandet.

 • 05.01.2017
  Reidun Sandvik disputerer

  Sykepleier Reidun Sandvik disputerer ved Universitetet i Bergen for sitt doktorgradsarbeid om smertebehandling hos personer med demens. – De har like ofte smertefulle sykdommer som personer uten demens, men har i mindre grad muligheten for...

 • 02.01.2017
  Ny administrerende direktør

  Alice Beate Andersgaard begynte i dag i jobben som administrerende direktør i Sykehuset Innlandet. Hun har en hektisk oppstart, og innledet det hele med å møte Brukerutvalget og de tillitsvalgte.

 • 20.12.2016
  Olav Røise til perspektivkonferansen

  Professor Olav Røise som er spesialist i ortopedi og tidligere klinikkleder ved Oslo Universitetssykehus kommer til Sykehuset Innlandets perspektivkonferanse 14. januar.

 • 15.12.2016
  Styret vedtok endringer

  Styret vedtok 15. desember flere faglige, organisatoriske og administrative endringer i Sykehuset Innlandet. Flere av tiltakene skal risiko- og sårbarhetsvurderes før de iverksettes.

 • 12.12.2016
  Konstituert fagdirektør

  Benedicte Thorsen-Dahl er konstituert i stillingen som fagdirektør i Sykehuset Innlandet etter Toril Kolås.

 • 12.12.2016
  Fagdirektør Toril Kolås fratrer

  Fagdirektør i Sykehuset Innlandet, Toril Kolås, fratrer sin stilling.

 • 08.12.2016
  Øistein Hovde disputerer

  Seksjonsoverlege og førsteamanuensis Øistein Hovde disputerer 16. desember i Oslo, for sin doktorgrad om temaet dødelighet og kreftutvikling hos pasienter med tarmsykdommene ulcerøs colitt og Crohns sykdom.

 • 08.12.2016
  Foreslår omstillingsgrep i Sykehuset Innlandet

  Administrerende direktør Morten Lang-Ree foreslår flere endringer i Sykehuset Innlandet. Samling av pasienttilbud, organisatoriske endringer og kutt i administrasjonen skal bidra til en mer hensiktsmessig fordeling av oppgaver mellom sykehu...

 • 06.12.2016
  Eget ortopedisk kvalitetsregister

  – Hva er kvalitet, og hvordan kan vi best måle kvaliteten? Ved kirurgisk avdeling på Lillehammer vil ortopedene forsøke å finne svar i et eget nyopprettet kvalitetsregister.

 • 25.11.2016
  Politisk referansegruppe besøkte sykehus i Østfold

  Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe besøkte Sykehuset Østfold 24.-25. november. Referansegruppen besøkte det elektive sykehuset i Moss og det nye akuttsykehuset på Kalnes, der somatikk, psykisk helsevern og rus er samlet under ett tak.

 • 22.11.2016
  Mer spesialisert tilbud

  Granheim lungesykehus har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, i forbindelse med bekymring for organisering og lokalisering av tilbudet. Mens ledelsen i Sykehuset Innlandet vurderer eventuelle endringer, jobbes det imidlertid kontinuerli...

 • 21.11.2016
  Bjørg Simonsen disputerer

  Sykepleiere har en helt sentral rolle i den praktiske legemiddelhåndteringen både i sykehus og i kommunehelsetjenesten, men har de god nok kompetanse på området? Det er hovedspørsmålet når avdelingssjef for kvalitet og pasientsikkerhet i Sy...

 • 18.11.2016
  Idéfaserapporten sendes på høring

  Styret i Sykehuset Innlandet har godkjent at idéfaserapporten om en framtidig sykehusstruktur sendes ut på høring etter at samfunnsanalysen kommer 12. januar. Høringsfristen blir satt til 12. mai 2017.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.