Nyheter

Nyheter

 • 11.08.2020
  Gjennomfører samfunnsanalyse

  Helse Sør-Øst har gitt konsulentselskapet COWI har sammen med analyseselskapet Vista Analyse oppdraget med å utføre en samfunnsanalyse for ny sykehusstruktur i Innlandet.

 • 20.07.2020
  Taushetsbelagt informasjon ble lagt ut offentlig

  I oktober 2017 publiserte Sykehuset Innlandet en postliste over inngående og utgående brev som inneholdt om lag 70 tilfeller av sensitive personopplysninger. Feilen ble raskt oppdaget og listen ble fjernet 49 minutter etter at den ble publisert.

 • 08.07.2020
  Mindre stress, økt ensomhet

  Ungdommer i Innlandet og Viken sov mer og stresset mindre i perioden med nedstengte skoler. Samtidig brukte de mer tid på skjerm og følte seg mer ensomme. Det kommer fram i en kartlegging som er gjennomført av KoRus-Øst, et kompetansesenter...

 • 26.06.2020
  Drift gjennom sommeren

  I forbindelse med ferieavvikling vil noen avdelinger og enheter i Sykehuset Innlandet tilpasse aktiviteten gjennom sommeren. Pasienter og pårørende kan forholde seg som normalt. Vi informerer ved tilpasninger det er viktig å kjenne til.

 • 22.06.2020
  - Personer med demens har lav livskvalitet

  Helsepersonell ved sykehjem mener at personer med alvorlig demens har svært lav helserelatert livskvalitet og vurderer tilstanden som verre enn å være død. Det kommer frem i en forskningsrapport utgitt av Forskningssenter for Aldersrelatert...

 • 09.06.2020
  Markerer «Hva er viktig for deg?»-dagen

  Tirsdag 9. juni markeres «Hva er viktig for deg?»-dagen for sjuende gang. Som følge av koronaviruset foregår årets markering digitalt, uten stands i sykehusene. Temaet for 2020 er kommunikasjon.

 • 05.06.2020
  Divisjonsdirektør Gjøvik-Lillehammer

  Kari Mette Vika er ansatt som direktør i divisjon Gjøvik-Lillehammer i Sykehuset Innlandet.

 • 27.05.2020
  For mange kan ha fått diagnosen ADHD

  En intern kvalitetskontroll i Sykehuset Innlandet har avdekket at flere pasienter har fått diagnosen ADHD ved BUP Elverum enn ved andre barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Innlandet.

 • 25.05.2020
  Inviterer pårørende til spørreundersøkelse

  Hvordan kan helsetjenesten bistå pårørende under en pandemi? En nasjonal spørreundersøkelse rettet mot pårørende til familiemedlemmer med psykose eller bipolar lidelse skal belyse hvordan koronautbruddet påvirker deres situasjon.

 • 15.05.2020
  Spesialisert rehabilitering av covid-19-pasienter i Sykehuset Innlandet

  Covid-19-pasienter som har vært gjennom intensiv behandling, vil ha behov for rehabilitering. Sykehuset Innlandet ønsker å gi et godt rehabiliteringstilbud til denne pasientgruppen.

 • 15.05.2020
  Undersøker livsmening og mental mestring i koronatiden

  Hva skjer med oss når hverdagsrutiner og arbeidsliv er endret, når sosial kontakt er redusert og kulturaktiviteter avlyst? En ny studie skal finne ut hvordan vi finner mening i livet og hvilket betydning livsmening har for mestring av koronakrisen.

 • 05.05.2020
  Fra gul til grønn beredskap

  Sykehuset Innlandet har i dag nedjustert beredskapsnivået fra gult til grønt.

 • 03.05.2020
  Sykehuset i Hamar åpner for noe planlagt aktivitet

  Sykehuset i Hamar åpnes igjen med begrenset aktivitet etter smitteutbruddet før helgen. Det er så langt ikke påvist nye smittetilfeller blant pasienter eller ansatte.

 • 01.05.2020
  Forbereder for flere koronaprøver

  Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Sykehuset Innlandet er forberedt på en økning i analyse av koronatester i tiden framover. Myndighetene varslet i går at testkapasiteten skal økes betraktelig innen utgangen av mai måned, og det er iga...

 • 01.05.2020
  Smitteutbrudd ved sykehuset i Hamar

  Sykehuset Innlandet har midlertidig stengt en kirurgisk sengepost ved sykehuset i Hamar etter at tre pasienter har testet positivt for covid-19. Pasientene hadde ikke symptomer på covid-19 ved innleggelse.

 • 29.04.2020
  Disputerer digitalt

  Torsdag er det mulig å følge seksjonsoverlege ved barneavdelingen ved sykehuset på Elverum, Leif Bjarte Rolfsjord, sin disputas digitalt. Han er blant de første i historien som disputerer digitalt, via programmet Zoom.

 • 28.04.2020
  Møter flere pasienter digitalt

  Flere fagmiljøer i Sykehuset Innlandet har i forbindelse med covid-19-pandemien erstattet ordinære pasientmøter med videokonsultasjoner. Framtidige arbeidsformer har blitt løsningen på noen av dagens utfordringer.

 • 25.04.2020
  Prosjektarbeidet for videreutvikling av Sykehuset Innlandet

  Beredskapssituasjonen knyttet til håndtering av koronautbruddet fører til at prosjektarbeidet med ny sykehusstruktur i Innlandet vil bli forlenget. Det tas sikte på at saken kan behandles i løpet av høsten og at den videre framdriftsplanen...

 • 21.04.2020
  Sykehuset Innlandet tilbake i grønn beredskap

  Sykehuset Innlandet reduserer i dag beredskapsnivå fra gul til grønn. Det opprettholdes strenge smitteverntiltak, samtidig som det åpnes for mer planlagt aktivitet.

 • 16.04.2020
  Ønsker blodgivere som har vært koronasyke

  I forbindelse med at det gjennomføres en studie for å måle antistoff mot koronavirus, ønsker Blodbanken å komme i kontakt med blodgivere som har blitt friske etter covid-19-infeksjon.

 • 15.04.2020
  Styrket samarbeid om beredskap

  Samarbeidet med frivillige aktører er en viktig faktor for den totale beredskapen i Innlandet. I disse dager har samarbeidet fått en ny dimensjon, i forbindelse med den pågående koronasituasjonen.

 • 14.04.2020
  Har klare planer for økt behov

  Sykehuset Innlandet har lagt planer for hvordan helseforetaket skal oppnå tilstrekkelig kapasitet ved et eventuelt økt behov i forbindelse med covid-19-pandemien.

 • 09.04.2020
  Over 18 000 pasientmøter er utsatt

  18 248 planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler er så langt utsatt ved Sykehuset Innlandet som følge av koronapandemien.

 • 08.04.2020
  Hvordan gjøres en koronatest og hvorfor kan vi ikke teste flere?

  Mange er opptatt av koronatester og at flere bør testes for at vi skal få kontroll med epidemien. Myndighetene har en målsetting om å teste flere tusen personer per uke. – Hvorfor får vi ikke det til?

 • 07.04.2020
  Sykehuset Innlandet ilagt foretaksbot

  Sykehuset Innlandet har vedtatt en foretaksbot på en million kroner etter feilbehandling som førte til at en pasient døde, og utbetaler erstatning til de etterlatte.

 • 05.04.2020
  Første koronadødsfall i Sykehuset Innlandet

  En eldre pasient med påvist covid-19 innlagt ved Sykehuset Innlandet døde lørdag 4. april.

 • 03.04.2020
  Hygienesykepleiere påsken 2020

  Hygienesykepleierne ønsker å bistå også gjennom påsken. Her er en overiskt over hvem som kan kontaktes ved behov.

 • 31.03.2020
  Sykehuset Innlandet deltar i internasjonal koronastudie

  Sykehuset Innlandet deltar i den internasjonale studien Solidarity. Studien er initiert av Verdens helseorganisasjon, og den norske innsatsen ledes av Oslo universitetssykehus.

 • 31.03.2020
  Feil på prøvesvar

  Mandag 30. mars ble det avdekket feil på ett sett med prøver som var analysert for covid-19 ved avdeling for mikrobiologi i Sykehuset Innlandet.

 • 31.03.2020
  Ekstraordinær idékonkurranse fra Inven2

  I forbindelse med det pågående utbruddet av koronavirus, arrangerer Inven2 en ekstraordinær idékonkurranse.

 • 28.03.2020
  – Vi er i en slags dobbel beredskap

  De er alle vant til å håndtere små og store kriser. Alvorlig sykdom og skade er en del av hverdagen for alle som jobber i et sykehus. Alltid. Likevel er tilværelsen snudd på hodet ved inngangen til denne våren for helsepersonell, på lik lin...

 • 27.03.2020
  Roser ansatte og ledere ved sykehuset

  - Ansatte og ledere gjør en formidabel innsats for å bidra til at det skal være trygt å være pasient på Sykehuset Innlandet, enten du er syk av covid-19 eller har andre sykdommer eller skader

 • 18.03.2020
  Øistein Hovde inn i styret i Sykehuset Innlandet

  Øistein Hovde trer inn som ansattrepresentant i styret i Sykehuset Innlandet. Hovde har vært vararepresentant for Jørgen Hurum, som har trukket seg fra styret.

 • 14.03.2020
  Informasjon til media

  To pasienter i Sykehuset Innlandet har testet positivt for koronavirus. Pasientene er isolert og blir ivaretatt.

 • 10.03.2020
  Nye tiltak for å hindre smitte i sykehus

  Sykehuset Innlandet er nå i grønn beredskap for å håndtere den pågående situasjonen med koronavirus. Vi jobber kontinuerlig for å hindre og begrense smitte i sykehusene.

 • 02.03.2020
  Anette Huuse Farmen disputerer

  Seksjonsoverlege ved Nevrologisk avdeling på Lillehammer, Anette Huuse Farmen, forsvarer 5. mars sin doktorgradsavhandling om graviditet og epilepsi.

 • 02.03.2020
  Ønsker å begrense besøk ved sykehusene

  Av hensyn til pasienter og ansatte, ber Sykehuset Innlandet de som ferdes inn og ut av sykehusene om å være særskilt oppmerksom på koronasmitte. Målet er å hindre smitte inn i sykehuset.

 • 28.02.2020
  Ny møteplass for kreftpasienter

  På Hamar sykehus har pasient- og likepersonsorganisasjonene og Kreftseksjonen gått sammen om å tilby en møteplass til alle kreftpasienter og deres pårørende. — Dette tilbudet er uavhengig av diagnose og hvor i forløpet pasienten eller deres...

 • 27.02.2020
  Informasjon om koronavirus

  Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en informasjonsside med råd og informasjon til befolkningen om koronaviruset.

 • 24.02.2020
  Utlysning av forskningsmidler for 2021

  Sykehuset Innlandet utlyser midler til forskning for prosjekter med oppstart i 2021. Søknadsfrist er 15. mai 2020 klokka 15.00.

 • 06.02.2020
  Om framtidig pasienttilbud i Nord-Gudbrandsdal

  Arbeidsgruppa som har vurdert det framtidige pasienttilbudet i psykisk helsevern og rus til befolkningen i Nord-Gudbrandsdal, har nå sluttført sitt arbeid og overlevert sin anbefaling til administrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

 • 05.02.2020
  Nytt styre i Sykehuset Innlandet

  Toril B. Ressem blir ny styreleder og Torbjørn Almlid blir ny nestleder i styret i Sykehuset Innlandet.

 • 04.02.2020
  Norovirus ved sykehuset på Gjøvik

  Det er funnet symptomer på smittsom omgangssyke (norovirus) på den ene medisinske avdelingen på sykehuset på Gjøvik. Alle besøkende på sykehuset oppfordres til å utføre nøye håndhygiene før og etter besøket.

 • 30.01.2020
  En robust struktur for god pasientbehandling i Sykehuset Innlandet

  Styringsgruppen for ny sykehusstruktur i Innlandet har i dag godkjent rapporten som konkretiserer mulig virksomhetsinnhold i de ulike enhetene i det framtidige Sykehuset Innlandet.

 • 27.01.2020
  Digitale innkallingsbrev

  Fra 27. januar 2020 kan pasienter over 16 år lese brev fra Sykehuset Innlandet trygt og enkelt ved å logge seg inn på helsenorge.no.

 • 17.01.2020
  Hagen leder politisk referansegruppe

  Fylkesordfører Even Aleksander Hagen er valgt som leder av Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe. Merete Myhre Moen, som er ordfører på Tynset, blir ny nestleder.

 • 20.12.2019
  Økt gebyr for ikke å møte til avtalt time

  Mer enn 20.000 planlagte timeavtaler i Sykehuset Innlandet blir årlig ikke gjennomført fordi pasienten uteblir. Fra 1. januar økes gebyret fra 702 kroner til 1053 kroner hvis pasienten ikke møter til avtalt time.

 • 17.12.2019
  Julemat til alle pasienter som ønsker det

  Sykehuset Innlandet har i år introdusert et nytt matkonsept der vi lar pasientene velge hva de vil ha til middag og når de vil spise. På julaften kan alle pasienter som ønsker det få ribbe og medisterkake.

 • 12.12.2019
  Krevende økonomisk situasjon

  Sykehuset Innlandet har en krevende driftsmessig og økonomisk situasjon og dette preger også neste års budsjett. For å tilpasse driften til økonomiske rammer i årene fremover, må det gjennomføres omstillinger, driftstilpasninger og planlegg...

 • 11.12.2019
  Printer deler til eget utstyr

  Ved Medisinsk teknisk avdeling på Gjøvik lager de nå egne reservedeler til ulikt utstyr på huset, ved hjelp av en nyanskaffet 3D-printer. Dette sparer både dem og ulike avdelinger i sykehuset for store kostnader.

Fant du det du lette etter?